Parohii vacante în luna septembrie 2015
Protopopiatul ReșițaParohia Ciortea cu filia Iertof, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 86 familii cu 195 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327431 Ciortea, nr. 53, comuna Vrani, jud. Caraş-Severin.


Parohia Fizeș, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 205 familii cu 605 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327031 Fizeș, nr. 136, comuna Berzovia, jud. Caraş-Severin.


Parohia Tirol, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 68 familii cu 201 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327177 Tirol, f.n., comuna Doclin, jud. Caraş-Severin.Protopopiatul Băile HerculaneParohia Lăpușnicel, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural, având 165 familii cu 400 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327240 Lăpușnicel, nr. 275, jud. Caraş-Severin.


Parohia Gârbovăț, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 182 familii cu 496 credincioşi. Are biserică, dar nu are casă parohială. Adresa: 327001 Gârbovăț, nr. 305, comuna Bănia, jud. Caraş-Severin.Protopopiatul Moldova NouăParohia Berliște, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 117 familii cu 277 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327020 Berliște, nr. 100, jud. Caraş-Severin.


Parohia Știnăpari, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 100 familii cu 220 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327071 Știnăpari, nr. 102, comuna Cărbunari, jud. Caraş-Severin.Amănunte se pot obţine la Centrul Eparhial, Serviciul Administrativ-Bisericesc şi de la Oficiile protopopeşti în cauză.

.
În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului - se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
- C.I. (candidat, soţie, copii)
- certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
- certificat de botez (candidat, soţie, copii)
- certificat de căsătorie
- certificat de cununie bisericească
- binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
- recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
- cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
- carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
- adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
- diplomă de bacalaureat;
- atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
- diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
- diploma de master în teologie + foaia matricolă
- alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului


1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu - Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică - PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii - Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.

Data: 1 septembrie 2015 • Departament: Sectorul Administrativ-Bisericesc • Vizualizari: 1541