Parohii vacante în luna iulie 2017
Protopopiatul Reșița


Parohia Duleu cu filia Valea Mare, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 86 familii cu 222 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327202 Duleu, nr. 148, comuna Fîrliug, jud. Caraş-Severin.

Parohia Ezeriș, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural, având 161 familii cu 315 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327195 Ezeriș, nr. 288A, jud. Caraş-Severin.

Parohia Secășeni cu filia Calina, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 88 familii cu 236 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327397 Secășeni, nr. 230, comuna Ticvaniu Mare, jud. Caraş-Severin.

Parohia Ticvaniu Mare, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural, având 199 familii cu 393 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327395 Ticvaniu Mare, nr. 372, jud. Caraş-Severin.


Protopopiatul Băile Herculane


Parohia Globurău, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 65 familii cu 258 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327271 Globurău, nr. 108, comuna Mehadia, jud. Caraş-Severin.


Protopopiatul Moldova Nouă


Parohia Mercina, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural, având 150 familii cu 493 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327421 Mercina, nr. 106, comuna Vărădia, jud. Caraş-Severin.Amănunte se pot obţine la Centrul Eparhial, Serviciul Administrativ-Bisericesc şi de la Oficiile protopopeşti în cauză.

În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului - se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
- C.I. (candidat, soţie, copii)
- certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
- certificat de botez (candidat, soţie, copii)
- certificat de căsătorie
- certificat de cununie bisericească
- binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
- recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
- cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
- carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
- adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
- diplomă de bacalaureat;
- atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
- diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
- diploma de master în teologie + foaia matricolă
- alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului


1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu - Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică - PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii - Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.

Data: 14 iulie 2017 • Departament: Sectorul Administrativ-Bisericesc • Vizualizari: 641