Centrul Eparhial

Harta a fost preluată de pe Wikipedia (atribuire Andrei Nacu)


Episcopia Ortodoxă Română a Caransebeşului
Str. Nicolae Corneanu Nr. 5
325400 Caransebeş jud. Caraş-Severin
Tel: 0255/516.412 Fax: 0255/516.402
e-mail: secretariatepcaransebes@gmail.com


Toate numerele de telefon fix sunt temporar indisponibile.

1. Cabinetul Episcopului

Preasfinţitul Părinte Episcop dr. Lucian MIC
Tel: 0255.516.412

2. Cancelaria Eparhială. Biroul Canonic-JuridicSecretar eparhial: Pr. ic. stavr. Călin Vasile IANCHIŞ
Tel: 0255.516.412 • 0756.097.382
E-mail: secretariat@episcopiacaransebesului.ro

Inspector eparhial: Pr. ic. stavr. Petrică-Ionuţ Timiş Popovici
Tel.: 0763680355

Registratură:
Mărioara TOMA
Tel: 0255.516.412 · 0741.415.314

3. Sectorul Administrativ – Bisericesc


Consilier Administrativ – Bisericesc: Pr. ic. stavr. Alin CÂMPEAN
Tel: 0255.516.412, int. 15 · 0744.798.529 · 0355.423.828
E-mail: bisericesc.epc@gmail.com

3.1 Centrul de formare profesională


325400 Caransebeş, str. Nicolae Corneanu, nr. 5
www.patrimoniuepiscopiacaransebesului.ro
Şef centru: Ec. Anca-Mariana CÂMPEAN
Tel: 0255516412 · 0743159699
Email: ancuta.campean2010@gmail.com

4. Sectorul Cultural - Învățământ și Relații Mass-Media


Consilier Cultural: Arhimandrit dr. Casian RUŞEŢ
Tel: 0740.052.266 · Email: cultural.epcaransebes@gmail.com

Inspector şcolar pentru disciplina religie: Pr. prof. Nicolae CHIOSA
Tel: 0745.006.744
E-mail: nicuchiosa@yahoo.com

Referent web: Darius HEREA
Tel: 0731.660.253
E-mail: dariusherea@gmail.com

Reporter – Ziarul „Lumina” – Ediţia de Banat: Diac. Pavel CANEA
Tel: 0758.663.271
E-mail: caneapavel@gmail.com

Biblioteca Diecezană: Eghita Silvia POP
Tel: 0255.516.412 · 0740.959.338

Arhiva Diecezană: Andrei TRĂILESCU
Tel: 0748.973.250
E-mail: arhiva.epc@gmail.com

5. Sectorul Economic-Financiar


Vicar Eparhial: Arhim. dr. Constantin TIMIŞ
Tel: 0255.516.412 · 0722.458.657
E-mail: constantin_timis@yahoo.com

Contabilitate: Ec. Liliana Teodora PÂRVU
Tel: 0255.516.412; 0720.005.131

Administraţia Reşedinţei eparhiale: Rasof. Atanasia LAZĂR
0255.516.412; 0724.951.857; 0731.660.256

5.1. Serviciul Patrimoniu și Construcții Bisericești


Inspector construcţii bisericeşti: Ing. Dan-Ioan VÂNĂTORU
Tel: 0721.257.578; 0746.068.555

5.2. Serviciul Comercial Diecezan


Inspector comercial: Mihai UDUDEC
Tel: 0721.204.085

Magazia Diecezană: Ioan CIVIG
Tel: 0734.773.475

Atelierul de croitorie şi veşminte bisericeşti: Cosmin HEGHEDIŞ
Tel: 0255.516.412; 0744.770.250

Atelierul de pictură: Monahia Ioana FULGA
Tel: 0720.305.570

Atelierul de lumânări: Pr. Gheorghe ROMÂNU
Tel: 0749.164.304

5.3 Biroul eparhial de întocmire a proiectelor de finanţareResponsabil: Pr. Olimpiu Bogdan SILAGHI
Tel: 0725.539.151

6. Sectorul Social-Filantropic, Misionar şi Activităţi cu Tineretul


Consilier Social-Misionar: Pr. ic. stavr. Gabriel GOZMAN-POP
Tel: 0255.516.412; 0752.002.071
E-mail: social@episcopiacaransebesului.ro

Inspector social şi activităţi cu tineretul: Pr. Mihai-Cătălin CIUCUR
Tel: 0734.773.477
E-mail: tineret@episcopiacaransebesului.ro

Referent contabilitate: Ec. Doiniţa VĂRAN
Tel: 0745.174.884

7. Catedrala Episcopală „Învierea Domnului şi Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” Caransebeş


Eclesiarh: Arhimandrit Constantin TIMIŞ
Tel: 0722.458.657

Pr. ic. stavr. Ovidiu Nicolae TINCA
Tel: 0724.278.532

Pr. ic. stavr. Gheorghe TISTU
Tel: 0761.337.801

Pr. ic. stavr. Emanuel Alin SIMERIA NEDA
Tel: 0768.580.885

Pr. ic. stavr. Ovidiu VĂRAN
Tel: 0742.731.616

Pr. ic. stavr. Petru PAICA
Tel: 0760.584.252

Arhidiacon Daniel-Constantin SIMERIA
Tel: 0769.451.773

Arhidiacon Gheorghiţă-Cosmin MUTAŞCU
Tel: 0784.044.310

Diac. Manuel BORAN
Tel: 0767.116.604

Diac. Traian-Nicolae PROFIR
Tel: 0768.544.357

Diac. Gabriel-Mihail BICA
Tel: 0729.750.620