20. Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” – Bocşa Română

,

Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” Bocşa Română – ridicată în anul 2009
categ. III urban; 105 familii cu 204 credincioşi;

Adresa bisericii: 325300 Bocşa, str. Dornei, f.n.
Adresa casei parohiale: –

Paroh: Pr. iconom stavrofor CAIUS NEGREA

N: 22.05.1975 – Bocșa, jud. Caraș-Severin
Hirotonit în anul 2003.
Preot la Bocşa din anul 2009.
Tel.: 0729707734;
E-mail: caiusnegrea@yahoo.com


 

 

Această parohie a fost înființată în anul 2009. Evoluție administrativ-economică: fost sector al Parohiei Bocșa Vasiova până în anul 1997, apoi al parohiei ,,Sfântul Ierarh Nicolae” Bocșa Română până în anul 2007, apoi al parohiei „Adormirea Maicii Domnului” Bocșa Română II până în anul 2009. În acest an s-a înființat „Parohia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” Bocșa Română III, având 110 familii, fiind catalogată la gradul III urban. Prezentare generală a localității: din punct de vedere geografic localitatea Bocșa este situată la 22 grade nord de paralela 45, altitudinea este de 170 metri deasupra cotei zero. Clima este temperată, cu influențe mediteraneene. O serie de obiecte de fier, unelte de minerit și urme de cuptoare de redus  minereul de fier din sec. XVI-XVII au fost descoperite pe valea Bichiștinului, pe teritoriul parohiei noastre. În perioada stăpânirii habsburgice s-au conturat trei comune distincte: Bocșa Română, Vasiova și Bocșa Montană. Preocuparea localnicilor era agricultura, creșterea animalelor dar și mineritul și prelucrarea minereului de fier în cuptoare construite în vecinătatea Bârzavei. În anul 1931 Bocșa este menționată ca localitate turistică, datorită băilor amenajate în Bocșa Montană. În perioada comunistă industria a luat un avânt fără precedent prin uzina de construcții metalice (cca 8.000 de angajați), uzina de prelucrare a lemnului dar și intreprinderea minieră. După 1990 industria a decăzut mult, majoritatea intreprinderilor existente aici desființându-se.

Hramul – „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Așa cum menționează pisania din pridvorul bisericii, construcția a început în luna august a anului 2005 și s-a finalizat în luna martie a anului 2009. Actualul preot Negrea Caius este și ctitorul bisericii care a fost susținut în mod constant până la finalizarea construcției de către Mănăstirea Kikkou din Cipru, Mănăstirea Aghia Skepis Attika și comunitatea românească din Atena. Biserica s-a construit în cadrul Așezământului eclesial-social „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Laurențiu Mitropolitul Ardealului, atunci episcop la Caransebeș și prin hotărârea nr. 1.045 a Consiliului eparhial din 25 iunie / 2005. În martie 2009 s-a înființat Parohia Bocșa Română III în jurul acestei biserici, cea mai mică din cele cinci parohii existente în orașul Bocșa. În 21 noiembrie 2009 biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Lucian Episcopul Caransebeșului, tot atunci binecuvântându-se și temelia cu demisol a Așezământului social-filantropic din curtea bisericii. Este o clădire mare pe trei niveluri, având 500 mp locuibili, din care demisolul și nivelul unu sunt finalizate. Pisania se află la intrare, în dreapta ușii dinspre apus.

Arhitectura bisericii e în stil bizantin, cruce greacă înscrisă, cu cupola pe naos; lungime 14 metri, lățime în pronaos 6 metri, iar în naos 8 metri, înălțime 14 metri până la crucea de pe cupolă. Structura de rezistență a bisericii este formată din stâlpi, centuri, planșee și cupola din beton armat, pereții fiind zidiți din blocuri ceramice.

Pereții nu sunt pictați, dar iconostasul este construit din cărămidă ornamentală cu icoanele din mozaic și sticlă de Murano. Biserica este nouă și nu a necesitat lucrări de renovare.

Primul preot paroh Negrea Caius (2009 – prezent).

Este o parohie mică, dar cu multă activitate pastoral-misionară într-o zonă defavorizată economic, afectată de prozelitismul neoprotestant. Așezământul social-economic în jurul căruia cu binecuvântarea Preasfințitului Lucian, s-a înființat și parohia în anul 2009, desfășoară o intensă și susținută activitate filantropică începând cu anul 2010. La început s-a oferit un prânz cald la 15 persoane nevoiașe după fiecare Liturghie din duminici și sărbători, în demisolul Așezământului. De la 1 ianuarie 2014 activitatea socială s-a intensificat, zilnic servind prânzul 15-20 de nevoiași, orfani  și bătrâni cu pensii sub 500 lei.