Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Patriarh Daniel Ciobotea

Biografie

Născut: 22.7.1951 • Patriarhul Daniel, pe numele de mirean Dan Ilie Ciobotea, este actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost ales ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, de către Colegiul Electoral Bisericesc la data de 12 septembrie 2007, fiind înscăunat în această demnitate la 30 septembrie 2007.

Wikipedia


Resurse disponibile pe Agora Creştină

Biblioteca
SpiritualitateVedere prin simţuri şi vedere prin credinţă
Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere)
SpiritualitateDuminica Floriilor. Buchetul virtuţilor din Post, lumini ale biruinţei duhovniceşti
Sărbătoarea Intrării Domnului face trecerea de la Postul cel de 40...
SpiritualitatePrin Duhul Sfânt, Hristos este prezent şi lucrător în Biserica Sa
Duminica a opta după Paşti (a Pogorârii Sfântului Duh)
SpiritualitateRugăciune şi lucrare pentru unitatea Bisericii
Duminica a VII-a după Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic)
SpiritualitateApa cea vie este harul mântuitor care adună popoarele în Biserică
Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii)
SpiritualitateSuferinţă spre pocăinţă şi recunoştinţă pentru vindecare
Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului)
SpiritualitateFemeile credincioase, smerite şi curajoase - lumini de înviere pentru viaţa Bisericii
Duminica a III-a după Paşti (a Femeilor Mironosiţe)
PastoralăO vindecare neașteptată
Predică la Duminica a XXVII-a după Rusalii (Vindecarea femeii gârbove) a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
PastoralăDumnezeu cheamă oamenii la mântuire
Evanghelia Duminicii a XXVIII-a după Rusalii (A Sfinţilor Strămoşi); Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină)
PastoralăDumnezeu-Omul este Mântuitorul lumii
Evanghelia Duminicii dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)
SpiritualitateDumnezeu schimbă exilul în binecuvântare
Evanghelia Duminicii după Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos (Fuga în Egipt) (Mt. 2, 13-23)
SpiritualitateIisus Hristos - Lumina vieţii veşnice
Evanghelia Duminicii după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului) (Mt. 4, 12-17)
SpiritualitateRecunoştinţa, firescul demnităţii omului
Evanghelia Duminicii a XXIX-a după Rusalii (A celor zece leproşi) Lc. 17, 12-19
SpiritualitateIisus Hristos dăruieşte lumină sufletului şi trupului
Evanghelia Duminicii a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din...
SpiritualitatePocăinţa - o binefacere pentru individ şi pentru societate
Evanghelia Duminicii a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)
SpiritualitateCredinţă tare izvorâtă din iubire îndurerată
Evanghelia Duminicii a XVII-a după Rusalii (A femeii cananeencei)
SpiritualitateSă unim fapta bună cu smerenia
Evanghelia Duminicii a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului)
SpiritualitatePrin pocăinţă înviază sufletul din moartea spirituală
Evanghelia Duminicii a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului risipitor)
SpiritualitateOamenii vor fi judecaţi pentru neomenie
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi) Matei 25, 31-46
SpiritualitatePostul - ofrandă a iubirii omului faţă de Dumnezeu
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)...
SpiritualitateCuvânt de preţuire şi binecuvântare a femeii
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresează un mesaj de binecuvântare cu ocazia Zilei Internaţionale...
SpiritualitateDuminica dreptei credinţe
Duminica Ortodoxiei are pentru creştinii ortodocşi o semnificaţie aparte şi o istorie care urcă până în secolul al IX-lea, când...
SpiritualitateIertarea păcatelor - începutul vindecării de boli
Duminica a II-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama)
SpiritualitateDe la Ierusalimul pământesc la Ierusalimul ceresc
Duminica a VI-a din Postul Mare (Duminica Floriilor)
SpiritualitateUrmând lui Hristos, Crucea ne duce la Înviere
Duminica a III-a din Postul Mare (a Sfintei Cruci)
SpiritualitateHristos vindecă pe oameni de îndoială, boală şi nepricepere duhovnicească
Duminica a IV-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul)
SpiritualitateDe la păcatul ucigător la sfinţenia dătătoare de viaţă
Duminica a IV-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca)
SpiritualitateBuchetul virtuţilor din post, lumini ale biruinţei
Duminica a VI-a din Postul Mare (a Floriilor), Ioan 12, 1-18
SpiritualitateÎnvierea lui Hristos - lumina Sfântului Botez
Scrisoarea pastorală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia Sfintelor Paşti
SpiritualitateCredinţa în Hristos - izvor de viaţă veşnică
Predică la Duminica a II-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma)
SpiritualitateFemeile Mironosiţe - modele de curaj, credinţă şi evlavie în Biserică
Duminica a III-a după Paşti (a Femeilor Mironosiţe)
SpiritualitateHristos vindecă şi ridică pe cel bolnav şi păcătos
Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului)
SpiritualitateHristos cheamă la mântuire pe toţi oamenii
Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii)
SpiritualitateOrbul vindecat mărturiseşte dumnezeirea lui Hristos
Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere)
SpiritualitateDreapta credinţă şi rugăciunea menţin unitatea Bisericii
Duminica a VII-a după Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la...
SpiritualitateDuhul Sfânt constituie şi sfinţeşte Biserica lui Hristos
Duminica a opta după Paşti (a Rusaliilor)
SpiritualitatePatimile egoiste se vindecă prin slujire şi vieţuire în smerenie
Duminica a V-a din Postul Mare
SpiritualitateIisus formează Apostoli pentru sfinţirea popoarelor
Duminica a II-a după Pogorârea Duhului Sfânt (Duminica Sfinţilor...
SpiritualitateCăutarea Împărăţiei lui Dumnezeu, prioritate a vieţii creştine
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)
SpiritualitateIubirea lui Hristos trezeşte în păgâni credinţă milostivă
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)
SpiritualitateBunătatea lui Hristos eliberează oamenii de răutatea demonilor
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din...
SpiritualitateEvanghelia de Duminică ajută pe cel bolnav
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum)
SpiritualitateCredinţa în Hristos aduce vindecare
Evanghelia Duminicii a VII-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum)
SpiritualitateDarurile se înmulţesc prin binecuvântare
Evanghelia Duminicii a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor şi a peştilor)
SpiritualitateCredinţa, rugăciunea şi postul alungă demonii
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului) Matei 17, 14-23
SpiritualitateIertarea aproapelui ne face milostivi ca Dumnezeu
Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv)
SpiritualitateViaţa veşnică se dobândeşte prin milostenie
Evanghelia Duminicii a XII-a după Rusalii (Tânărul cel bogat)
SpiritualitateSfânta Cruce - semnul iubirii care învinge păcatul şi moartea
Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus...
SpiritualitateRugători în cer pentru poporul român
Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinţilor Români)
SpiritualitateRugăciunea pentru alţii – izvor de iubire milostivă
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului)
SpiritualitateAsumarea Crucii – calea mântuirii în Hristos
Evanghelia Duminicii după Înălţarea Cinstitei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos). Marcu 8, 34-38; 9, 1
SpiritualitateÎntâlnirea cu Dumnezeu face din pescari apostoli
Evanghelia Duminicii a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată). Luca 5, 1-11
SpiritualitateIubirea de vrăjmaşi ne face milostivi ca Dumnezeu
Evanghelia Duminicii a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte -...
SpiritualitateHristos aduce bucuria învierii în locul suferinţei îndoliate
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain)...
SpiritualitateRostul vieţii - primirea şi rodirea cuvântului lui Dumnezeu
Duminica a XXI-a după Rusalii (Pilda semănătorului) Luca 8, 5-15
SpiritualitateBogatul nemilostiv pierde mântuirea
Evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv)
SpiritualitateSamarineanul milostiv - chipul iubirii lui Hristos în oameni
Evanghelia Duminicii a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului...
SpiritualitateHambare pline, dar suflet gol
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)
SpiritualitateMilostenia - cale spre mântuire
Evanghelia Duminicii a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor)
SpiritualitateBinele trebuie săvârşit în orice vreme
Evanghelia Duminicii a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove)
SpiritualitateDumnezeu cheamă oamenii la mântuire (Pilda celor poftiţi la cină)
Evanghelia Duminicii a XXVIII-a după Rusalii (Pilda celor poftiţi...
SpiritualitateDumnezeu făcut Om este Mântuitorul lumii
Evanghelia Duminicii dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)
SpiritualitateNaşterea Domnului, bucuria copiilor şi a părinţilor
\"Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat...
BiografiiPărintele Isidor Berbecar din Parohia Ortodoxă Română Botiza - Maramureş, o icoană vie a spiritualităţii autentice româneşti
Se spune pe drept cuvânt că satul se roteşte în jurul bisericii....
BiografiiPărintele Isidor Berbecar din Parohia Ortodoxă Română Botiza - Maramureş, o icoană vie a spiritualităţii autentice româneşti
Se spune pe drept cuvânt că satul se roteşte în jurul bisericii....
SpiritualitateBuna Vestire - începutul mântuirii noastre
Sfânta Evanghelie care a fost rânduită de Biserică spre a fi citită în ziua prăznuirii Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de...
SpiritualitateIisus Hristos este Lumina vieţii veşnice
Evanghelia Duminicii după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)
ApologeticăDespre suferinţă, boală, răbdare, vindecare, nădejde şi Taina Sfântului Maslu din perspectiva învăţăturii creştin - ortodoxe…
Despre purtarea crucii sau descoperirea sensului profund duhovnicesc...
SpiritualitateBunătatea lui Iisus vindecă răutatea sufletului pătimaş
Evanghelia Duminicii a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu)
SpiritualitateCredinţă tare izvorâtă din iubire îndurerată (2)
Evanghelia Duminicii a XVII-a după Rusalii (a Cananeencei)
SpiritualitatePocăinţa, vindecarea omului de boala păcatului (2)
Predică tematică la Duminica întoarcerii Fiului risipitor
SpiritualitateIubirea milostivă dobândeşte viaţa veşnică (2)
Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne)
SpiritualitatePostul - răstignire a patimilor şi înviere a iubirii milostive
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză)
SpiritualitateDumnezeu dăruieşte lumină sfinţilor şi vindecare bolnavilor (2012)
Duminica a II-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama)
SpiritualitateCrucea - răstignire a patimilor şi înviere a sufletului din moartea păcatului
Duminica a treia din Postul Mare (a Sfintei Cruci)