Părinții din Caransebeș, invitați să-și înscrie copiii la Centrul de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare”

17 June 2024 Off By Pavel Canea
Părinții din Caransebeș, invitați să-și înscrie copiii la Centrul de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare”

Centrul de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare” din cadrul  Așezământului de Servicii Sociale „Sfântul Vasile cel Mare”, al Episcopiei Caransebeșului,  anunță faptul că în perioada 18 iunie – 31 iulie 2024 se fac înscrieri pentru anul școlar 2024-2025.

Informații utile despre înscriere:

Misiunea centrului

Misiunea serviciului social Centrul de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare” este:

      –     de a oferi activităţi educaţionale,  recreative şi de îngrijire specializată copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani;

 • prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin asigurarea unei mese pe zi și a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere–socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani;
 • de a oferi activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţii/reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Condiţiile de acces/admitere

 1. Acte necesare:

– pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani: acte de stare civilă şi de identitate a părinţilor, copie certificat naştere a copilului, adeverință venit părinți, analize: ex. coproparazitar și exudat faringian și de la medicul de familie: fișă de intrare în colectivitate, aviz epidemiologic și fișă vaccinuri;

– pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani: acte de stare civilă şi de identitate a părinţilor, copie certificat naştere a copilului, adeverință venit părinți, adeverinţă de elev, adeverință de sănătate de la medicul de familie;

b) Accesul la serviciile Centrului de educație și îngrijire „Sfântul Vasile cel Mare” se face la solicitarea părinţilor sau a altui susţinător legal al copilului. Cazul este analizat, iar în funcţie de problematica sa, copilul va putea fi primit în centru sau va fi orientat spre alte instituţii;

c) Decizia de primire în centru va fi dată de coordonatorul centrului de zi.

Beneficiarii serviciilor sociale

a. Beneficiarii direcţi ai centrului: copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani  și copii şcolari (clasele 0-III);

b. Beneficiarii indirecţi ai centrului: părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor sau orice alte persoane care au în îngrijire copii.

Criteriile de selecţie a beneficiarilor

 • Vârsta: cuprinsă între  0-3 ani și 6-12 ani;
 • Situaţia şcolară a copilului (6-12 ani): să frecventeze cursurile unei instituţii de învăţământ din zonă – au prioritate copiii cu risc de abandon şcolar;
 • Măsuri de protecţie: au prioritate copiii care au beneficiat şi nu mai beneficiază de una din următoarele măsuri de protecţie: instituţionalizarea, plasarea la asistent maternal profesionist, plasament/încredinţare la rude, acordarea de ajutor material.

Motivele de încetare  a serviciilor sociale

 •  starea de sănătate a beneficiarului;
 •  schimbarea domiciliului;
 •  comportament neconform ROI;
 •  la expirarea contractului de furnizare de servicii sociale;
 •  la cererea beneficiarului;
 • alte motive.

Program  (luni – vineri) – antepreșcolari

• 08.00 – 08.45 Primirea copiilor sănătoşi în centru;
• 08.45 – 09.00 Igiena individuală înaintea micului dejun;
• 09.00 – 09.20 Servirea micului dejun;
• 09.20 – 09.30 Igiena individuală după servirea micului dejun;
• 09.30 – 10.00 Gimnastica de înviorare, activităţi de învăţare;
• 10.00 – 10.15 Servirea gustării;
• 10.15 – 10.30 Toaleta feţei şi a mâinilor după gustare;
• 10.30 -11.30  Program pentru formarea deprinderilor igienice şi a dezvoltării psiho-motrice conform planificării săptămânale (jocuri distractive, joc de îndemânare manuală, joc de cunoaştere sau jocuri în aer liber, cântece, poezii etc. ); se asigură alternanţa între activităţi de învăţare, rutiniere şi relaxare;
• 11.30 – 12.00 Pregătirea pentru servirea mesei de prânz;
• 12.00 – 12.30 Servirea mesei de prânz;
• 12.30 – 13.00 Igiena corporală după servirea mesei şi pregătirea pentru somn;
• 13.00 – 15.00 Somn/odihnă;
• 15.00 – 15.30 Trezirea copiilor, schimbarea lenjeriei şi igiena corporală;
• 15.30 – 16.30 Jocuri libere, activităţi de tranziţie, plecarea din centru.

Program  (luni – vineri) – școlari

11.00  – 12.45: Transportul copiilor de la şcoli în incinta centrului;

12.45  – 13.00: Programul de igienă (schimbarea încălţamintei, spălarea mâinilor);

13.00  – 14.00: Servirea prânzului;

14.00  – 14.15: Deprinderi de igienă (spălatul pe mâini);

14.15  – 15.40: Activităţi la clasă (rezolvarea temelor, jocuri didactice, activităţi   ludice, educaţia nonformală şi informală);

15.40  – 15.45: Pregătirea copiilor pentru plecarea acasă;

15.45  – 16.20: Transportul copiilor de la centru spre staţiile stabilite cu părinţii.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 0766283351 (Mӧkesch Violeta  – asistent social copii  antepreșcolari) și 0766549129 (Pocrean Laura  – asistent social copii școlari).