Ordine circulare

Ordine circulare
Dispoziţii circulare la începutul anului 2010
1.La îceputul anului 2010, în contextul omagierii Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti de către toate Eparhiie din cuprinsul Patriarhiei Române, cancelaria Episcopiei Caransebeşului, Urmare adresei Cancelariei Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române cu nr.3630/2009 privitoare la proclamarea anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti” şi ca urmare a hotărârilor Permanenţei Consiliului Eparhial.

Ţinând seama de necesitatea accentuării importanţei Crezului Ortodox atât în cadrul serviciilor religioase publice, cât şi în coştiinţa credincioşilor Noştri, potrivit art. 88 lit l. din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului a dispus ca:

-În toate bisericile parohiale din cele patru protopopiate ale Eparhiei, la momentul rânduit în cadrul Sfintei Liturghii, simbolul de credinţă să se rostească de pe solee, cu faţa către credincioşi, îndemnându-i deopotrivă să-l rostească alături de cântăreţii bisericeşti sau alături de preot.

-În parohiile unde slujesc la Sfântul Altar mai mulţi preoţi, cel puţin unul dintre sfinţiile lor (unde sunt doi slujitori, iar unde sunt mai mulţi părinţi slujitori, doi sau trei) vor rosti simbolul de credinţă de pe solee cu faţa către credincioşi, preotul protos având îndatorirea de a rămâne în altar şi a „agita deasupra sfântului potir” Sfântul Aer, potrivit indicaţiilor liturgice iar în parohiile unde slujeşte un singur preot, simbolul de credinţă va fi rostit de pe solee de către cântăreţii bisericeşti cu faţa către credincioşi, îndemnându-i şi pe aceştia deopotrivă să rostească Crezul alături de dânşii;

-În mănăstirile şi schiturile din Eparhie se va aplica aceeaşi rânduială, cu precădere în aşezămintele monahale, cercetate în duminici şi sărbători de către credincioşi.


2.O altă dispoziţie circulară trimisă în teritoriu ca urmare adresei Cancelariei Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române cu nr.3630/2009 privitoare la proclamarea anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti” şi ca urmare a constatărilor Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului din activitatea pastoral-misionară Chiriarhală desfăşurată în parohiile Eparhiei.

Ţinând seama de necesitatea intensificării activităţilor pastoral-misionare şi duhovniceşti din parohiile celor patru protopopiate ale Eparhiei Caransebeşului, cunoscut fiind faptul că în anii anteriori în cadrul Eparhiei s-au desfăşurat binecunoscutele activităţi duhovniceşti numite şi „Seri duhovniceşti” sau „Săptămâni de catehizare”.

Având cunoştinţă de roadele pastoral-misionare deosebite ale acestor manifestări şi cunoscând deopotrivă că în ultima perioadă s-a constatat o uşoară relaxare în ceea ce priveşte organizarea unor astfel de manifestări care au ca scop catehizarea şi impulsionarea duhovnicească a credincioşilor Eparhiei, cu precădere în perioadele din Posturile rânduite de către Biserica Ortodoxă, potrivit art. 88 lit l. din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului:

-Reluarea şi intensificare activităţii catehetice-misionare în toate parohiile din cuprinsul Eparhiei Caransebeşului, în toate cele patru protopopiate ale Episcopiei, începând cu data de 15 februarie 2010, iar serile duhovniceşti se vor desfăşura prin participarea preoţilor parohi şi slujitori din Cercurile Pastorale la fiecare din parohiile care formează cercul Pastoral de care aparţin.

-Serviciul Secretariat al Centrului Eparhial va primi invitaţiile de la parohii şi protopopiate pentru participarea Chiriarhului la desfăşurarea serilor duhovniceşti. Invitaţiile vor fi onorate în funcţie de programul Ierarhului, iar Chiriarhul va delega câte un consilier episcopal la serile duhovniceşti unde nu va lua parte;

-Mănăstirile şi Schiturile Eparhiei se vor implica în activităţile duhovniceşti, prin participare misionară, la serile duhovniceşti organizate de parohiile din protopopiatul de care aparţin teritorial, la invitaţia preoţilor parohi prin înştiinţarea serviciului Exarhat al Eparhiei ;


Cele două dispoziţii circulare au fost aduse la cunoştinţa cinului monahal şi clerului din Episcopia Caransebeşului prin sectoarele aferente ale Centrului Eparhial.

Autor: Sectorul prezidial • Data: 21 ianuarie 2010 • Vizualizări: 1516