Dăruiți 2% din impozitul datorat statului pentru activitățile sociale ale Episcopiei Caransebeșului

Dăruiți 2% din impozitul datorat statului pentru activitățile sociale ale Episcopiei Caransebeșului
Episcopia Caransebeşului, prin Asociaţia nonguvernamentală "Ioan Popasu" Caransebeş, pe care o patronează, face apel către toţi binevoitorii de a susţine activităţi filantropice prin direcţionarea procentului de 2 % din impozitul
Episcopia Caransebeşului, prin Asociaţia nonguvernamentală "Ioan Popasu" Caransebeş, pe care o patronează, face apel către toţi binevoitorii de a susţine activităţi filantropice prin direcţionarea procentului de 2 % din impozitul pe venit, datorat statului, către ONG-ul sus amintit.

Din suma datorată Statului Român ca impozit pe venit, fiecare contribuabil poate direcţiona 2% către o singură entitate nonprofit în mod benevol.

Suma respectivă poate fi direcţionată, până la data de 15 mai 2010, prin intermediul Administraţiei Fiscale pe raza căreia domiciliaţi, după această dată, în lipsa unei solicitări, din oficiu, acest procent revenind Statului Român.

Aşadar donaţia dumneavoastră nu reprezintă un cost suplimentar ci este dedusă din impozitul datorat şi reţinut de Statul Român, pentru veniturile realizate în cursul anului 2009.

Pentru a finaliza aceste demersuri este necesar să solicitaţi de la angajator fişa fiscală 1 (F1) la care veţi completa şi anexa formularul 230.

Acest formular se completează:
- la rubrica "A. Date de identificare ale contribuabilului" cu datele dumneavoastră;
- la rubrica "B. Destinaţia sumei reprezentând..." se vor completa doar datele de identificare şi contul bancar al entităţii nonprofit către care direcţionaţi donaţia dumneavoastră, respectiv:

Denumirea entităţii nonprofit - Asociaţia "Ioan Popasu" Caransebeş
Cod de identificare fiscală... – 20215810
Cont bancar (IBAN) - RO63 RNCB 0103 0674 2951 0001

Aceste formulare (fişa fiscală 1 şi anexa 230) trebuie depuse la Administraţia Financiară pe raza căreia aveţi domiciliul până cel târziu la data de 15 mai 2010.

Sectorul Social Misionar al Episcopiei Caransebeşului are în vedere depistarea şi într-ajutorarea persoanelor cu un nivel scăzut de trai, datorat veniturilor foarte mici sau inexistente, acestora acordându-le ajutoare materiale şi financiare pentru depăşirea situaţiei de criză în care se află. Beneficiari ai acţiunilor noastre sunt în special: persoane cu handicap, copii proveniţi din familii numeroase, dezorganizate sau mono-parentale, copii infestaţi cu HIV, persoane vârstnice etc.


Pe lângă Episcopia Caransebeşului, activează Asociaţia „Ioan Popasu”, cu caracter social-filantropic, misionar şi cultural, acreditată ca furnizor de servicii sociale din data de 21 septembrie 2007, care asigură administrarea Complexului de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare”. Menţionăm că sursa principală de venit a asociaţiei amintite este Fondul Filantropia şi donaţiile unor oameni inimoşi.


Activitatea din domeniul social-misionar din cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare” se desfăşoară în mod organizat şi cuprinde următoarele servicii sociale:


Centru de zi pentru copii şcolari - a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, Până în prezent au beneficiat de serviciile noastre 56 de copii.

În acest sens, după terminarea orelor de curs, copii şcolari vor petrece după-amiaza în centru, până la ora 16, unde vor beneficia zilnic de transport, consiliere psihologică şi religioasă, meditaţii, vor servi masa de prânz, îşi vor pregăti temele pentru a doua zi, vor lua parte la activităţile recreative şi vor beneficia de ajutoare periodice, constând în îmbrăcăminte, alimente, rechizite. Menţionăm că din cauza fondurilor insuficiente, numărul beneficiarilor a fost redus la 20, iar pentru anul care urmează, previziunile nu sunt optimiste din acest punct de vedere.


Centru de igienă pentru mamă şi copil
– centrul este unul de tip rezidenţial care poate găzdui 10 cupluri mamă-copil. Până în prezent au beneficiat de serviciile noastre 22 mame cu 31 de copii. Acum centrul găzduieşte 5 mame şi 8 copii.
Prin proiectul de faţă s-a creat un mediu adecvat pentru tinerele mame cu nou născuţii lor, aflate în situaţie de risc, unde acestea pot beneficia de servicii sociale, suport psihologic, suport şi consiliere în vederea dezvoltării abilităţilor privind îngrijirea copilului şi autogospodărire, formarea deprinderilor de igienă personală şi asigurarea hranei zilnice.


Masa pe roţi pentru bătrâni
- în urma solicitărilor repetate din partea beneficiarilor, Asociaţia „Ioan Popasu” a reluat furnizarea acestui serviciu, pentru un număr redus de beneficiari, în prezent 10 persoane vârstnice, sau cu posibilităţi financiare reduse, beneficiind de un prânz cald zilnic.

Toate aceste acţiuni pun în lumină jerfelnicia şi mărinimia profesioniştilor care lucrează în cadrul Sectorului Social Misionar al Episcopiei Caransebeşului dar mai cu seamă, prin devotamentul şi dragostea pe care o arată partenerii noştri voluntari (profesori şi elevi ai Seminarului Teologic „Ioan Popasu” şi ai altor licee şi şcoli din Carasnebeş şi Reşiţa) faţă de aceşti oameni aflaţi în situaţii delicate şi dificile, serviciul social se transformă într-un veritabil act filantropic.Ştiaţi că ...?

- cu doar 180 lei putem oferi un prânz cald unui bătrân timp de 1 lună de zile;
- cu doar 200 de lei putem oferi, întru pomenirea celor adormiţi, o masă la care se roagă 30 de copii;
- făcând un drum la centrul social, ,copilul tău poate face fericit un alt copil, oferindu-i o jucărie pe care nu o foloseşte sau o cărte ce va fi pusă în biblioteca Complexului de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare”;
- petrecând 2 ore pe zi, ca voluntar, alături de profesioniştii din centru, poţi ajuta un bătrân la menaj sau poţi oferi dragostea ta unui copil;
- completând formularul 230 şi depunându-l la Administraţia Fiscale pe raza căreia domiciliaţi, putem oferi 2 % din impozitul reţinut de Statul Român, pentru veniturile realizate în cursul anului 2009, beneficiarilor Complexului de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare”, Caransebeş.


Formularul completat cu datele noastre îl puteţi descărca de AICI!

Pentru detalii vă rugăm să ne contactaţi la sediul Episcopiei Caransebeşului,

str. Episcopiei nr. 11,
325400 Caransebeş,
Judeţul Caraş Severin

Tel. 0756 097 382, Fax. 0255 526 402
(În atenția Pr. Călin Ianchiș, consilier social-misionar)Vă mulţumim!
Data: 9 februarie 2010 • Vizualizări: 1367