Aniversare a patru ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Lucian în demnitatea de Episcop al Caransebeşului

Aniversare a patru ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte  Lucian în demnitatea de Episcop al Caransebeşului
Vineri, 26 februarie, 2010 se împlinesc 4 ani de când Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a fost instalat în demnitatea de Episcop al Caransebeşului
În urmă cu patru ani, la data de 26 februarie 2006, la catedrala episcopală "Sf. Mare Mucenic Gheorghe" din Caransebeş, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a fost întronizat în scaunul de Chiriarh al Episcopiei Caransebeşului.

Sf. Liturghie a fost oficiată de un sobor de Ierarhi, preoţi şi diaconi, având în frunte pe Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae Mitropolitul Banatului. După Sf. Liturghie s-a dat citire gramatei mitropolitane şi decretului prezidenţial de numire în funcţie, după care Preasfinţia sa a fost aşezat în scaunul istoric de episcop al Episcopiei Caransebeşului. La ceremonia de întronizare, pe lângă Ierarhi, monahi şi preoţi au luat parte autorităţi centrale şi locale, reprezetanţi ai celorlalte culte şi un număr mare de credincioşi, atât din Episcopia Caransebeşului, dar şi din Arhiepiscopia Timişoarei.


Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian este al IX lea Episcop al Caransebeşului şi îi urmează Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, actualul Mitropolit al Ardealuilui. Preasfinţia Sa a fost ales în această demnitate de către Colegiul Electoral Bisericesc, în şedinţa de lucru din data de 8 februarie 2006.

La ceas aniversar, Permanenţa Consiliului Eparhial, clerul şi credincioşii Episcopiei Caransebeşului, urează Preasfinţiei Sale, Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, ani buni cu sănătate şi rodnică slujire în demnitatea de Întâistătător al istoricei Episcopii a Caransebeşului.

Întru mulţi ani, Preasfinţite Părinte!Preasfinţitul Părinte Lucian Mic s-a născut la 9 septembrie 1970 în municipiul Arad. Între anii 1977-1987 a absolvit Şcoala Primară din Arad, iar între anii 1987-1992 urmează cursurile Seminarului Teologic Liceal "Episcop Ioan Popasu" din Caransebeş. În anul 1992 a susţinut examenul de admitere la Facultatea de Teologie, secţia Pastorală, din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, pe care a absolvit-o în anul 1996, susţinând licenţa la disciplina Pastorală cu titlul: "Limonariul lui Ioan Moshu - Studiu patristic".

Din anul 2001 s-a înscris la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Oradea, iar în anul 2009 la cursurile de doctorat ale facultăţii de Teologie din Craiova. În 1990 a intrat ca vieţuitor la Mânăstirea Hodoş-Bodrog, din judeţul Arad, în 1991 fiind tuns în rasoforie. În anul 1992 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot pe seama Mănăstirii Hodoş Bodrog. Rămâne la Mânăstirea Hodoş-Bodrog până în anul 1994, când a fost transferat de către Î.P.S Sa Nicolae, Mitropolitul Banatului, pe post de preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timişoara. În anul 1995 a fost numit stareţ al Mânăstirii "Izvorul Miron " Româneşti din judeţul Timiş de către Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. În anul 1998 a fost tuns în monahism cu numele Lucian la Mănăstirea"Izvorul Miron " Româneşti. În anul 1999 a fost hirotesit Protosinghel şi numit Exarh al mânăstirilor din Arhiepiscopia Timişoarei, iar în ianuarie 2000 a fost hirotesit Arhimandrit. În septembrie 2000, la propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei cu titlul "Lugojanul", iar la data de de 1 octombrie 2000 a fost hirotonit întru arhiereu, la Catedrala Mitropolitană din Timişoara.

Odată cu vacantarea scaunului episcopal de la Caransebeş prin numirea în funcţia de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului a Preasfinţitului Părinte Dr. Laurenţiu Streza, în 8 februarie 2006 a fost ales Episcop al Caransebeşului, iar în 26 februarie a fost instalat ca Episcop al Caransebeşului în catedrala Episcopală „ Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeş.

Activitate pastoral misionară

În calitate de episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei efectuat peste 400 de vizite canonice şi pastorale. A sfinţit zeci de biserici, hirotonind şi hirotesind mai mulţi preoţi şi diaconi în Arhiepiscopia Timişoarei. Din anul 2001 până în 2006 a funcţionat ca Lector asociat la Facultatea de Teologie din Timişoara, unde a predat Patrologie şi Formare Duhovnicească. A urmărit pregătirea spirituală a studenţilor teologi, prin organizarea de conferinţe, întâlniri, simpozioane şi sfătuiri duhovniceşti. A înfiinţat şi a coordonat sectorul misionar social din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei.

Odată cu numirea ca Episcop al Caransebeşului, în decursul a patru ani de activitate arhipăstorească, Preasfinţia Sa a hirotonit aproape 80 de clerici, funcţionează ca profesor de Tipic şi Liturgică la Seminarul Teologic Liceal "Episcop Ioan Popasu" din Caransebeş şi ca Lector la Facultatea de Teologie din Caransebeş, a târnosit altare noi şi a vizitat toate parohiile Eparhiei.

Prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, a fost creat în luna mai a anului 2006, în cadrul structurilor administrative ale Centrului Eparhial, Departamentul pentru Tineret al Episcopiei Caransebeşului, care desfăşoară o amplă şi dinamică lucrare cu tinerii acestor locuri încărcate de credinţă şi istorie.

Activitate administrativ-economică

Din punct de vedere administrativ-economic şi gospodăresc, în cei doi ani de activitate a târnosit şi a deschis spre oficierea cultului divin public demisolul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeş şi a reluat lucrările de construcţie la noua Catedrală Episcopală din Caransebeş, obţinând fonduri concretizate în finalizarea zidirii locaşului de cult şi acoperirea acestuia cu învelitoare de cupru, urmând ca în anul 2010 să se poată săvârşi serviciile divine publice în noua catedrală. A mutat într-un sediu nou Seminarul Teologic din Caransebeş, unde cadrele didactice şi elevii seminarişti beneficiază de săli de cursuri moderne, cămin şi cantină nou amenajate şi utilate la standardele actuale. A reamenajat Centrul Eparhial, a mutat întru-un sediu nou magazinul Diecezana din Caransebeş şi a inaugurat alte 5 magazine de obiecte bisericeşti în cuprinsul Eparhiei. A înfiinţat la Centrul Eparhial ateliere de croitorie bisericească, de pictură bisericească bizantină şi a retehnologizat atelierul de lumânări al Eparhiei, amenajându-le în complexul eparhial spaţii special destinate pentru desfăşurarea activităţii în condiţii propice.

Activitate culturală

Din punct de vedere cultural, a încurajat revalorizarea trecutului Bisericii Ortodoxe din părţile Caraş - Severinului prin studierea şi evidenţierea personalităţii Ierarhilor din scaunul istoric al Episcopiei Caransebeşului.A sprijinit lansarea „Monografiei Episcopiei Caransebeşului”, scrisă de dl. prof univ. Dr. Petru Bona şi a lucrării cu caracter biografic despre personalitatea şi opera Protopopului Andrei Ghidiu (1849-1937) a prof. Constantin Brătescu. A organizat şi a sprijinit numeroase manifestări culturale din cuprinsul Episcopiei Caransebeşului. A reactivat apariţia Calendarului Românului şi a publicat un volum dedicat Ierarhului „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş 350 de ani de la trecerea în veşnicie”. A mai publicat în colaborare cu doamna Lect. dr. Mihaela Vlăsceanu şi domnul Prof. Dr. Petru Bona o monografiei dedicate Catedralei Episcopale Sf. M. Mc. Gheorghe din Caransebeş, precum şi o carte care prezintă parte din activitatea Episcopului Elie Miron Cristea (1910-1919). Pastorale, ordine circulare şi corespondenţă administrativă. A relansat tradiţia conferinţelor teologice de larg interes cu invitaţi din lumea bisericească, dar şi din lumea oamenilor de cultură laici. A scris numeroase articole, note şi comentarii în revistele şi publicaţiile bisericeşti. A acordat interviuri la posturile de radio şi de televiziune, participând la diferite emisiuni pe teme religioase, culturale şi sociale. Este preşedintele revistei eparhiale "Foaia Diecezană". A inaugurat 2 expoziţii permanente de icoane vechi din zona Banatului Monatan, precum şi de carte veche bisericească la demisolul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” din Caransebeş şi la sediul Centrului Eparhial de pe Str. Episcopiei nr. 11.

Activitate socială

Activitatea socială s-a concretizat prin înfiinţarea în colaborare cu mai multe instituţii a Centrului de servicii sociale „Sf. Vasile cel Mare” din Caransebeş şi a demarat noi proiecte sociale care se află în curs de desfăşurare. De asemenea s-au încheiat parteneriate de colaborare cu mai multe ONG-uri din judeţ dar şi cu diverşi furnizori de servicii sociale ai administraţiei locale.

Cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, Episcopia patronează mai multe activităţi social-filantropice dintre care amintim: Centrul de zi pentru copii din Caransebeş, Centrul de Igienă pentru mamă şi copil din Caransebeş, Centrul de primire în regim de urgenţă „Sf. Nicolae” din Caransebeş, Centrul pastoral-misionar „Arhiereul Filaret” din Caransebeş, precum şi alte centre sociale şi pastoral-misionare din Episcopie, unde credincioşii nevoiaşi, prin intermediul Bisericii şi a slujitorilor ei, beneficiază de asistenţă social-filantropică .

Autor: Sectorul Secretariat • Data: 23 februarie 2010 • Vizualizări: 1921