Simpozionul "2007 - Anul Anul Sfântului Ioan Gură de Aur"

Miercuri, 18 aprilie 2007, în sala festivă a Centrului Eparhial Caransebeş a avut loc simpozionul 2007 - Anul Sfântului Ioan Gură de Aur.
Miercuri, 18 aprilie 2007, în sala festivă a Centrului Eparhial Caransebeş a avut loc simpozionul 2007 - Anul Sfântului Ioan Gură de Aur.

Manifestarea a fost prilejuită de decizia Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române de a dedica anul 2007 marelui învăţător al Bisericii şi dascăl al pocăinţei, Sfântul Ioan Hrisostom. Acest sfânt a trecut la cele veşnice în anul 407, aşadar în acest an se împlinesc 1600 de ani de la acest eveniment.

Deschiderea simpozionului a avut loc la ora 10 printr-un cuvânt al Prea Sfinţitului Lucian al Caransebeşului. Apoi domnul drd. Cezar Păvălaşcu, consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte, a dat citire mesajului domnului dr. Adrian Lemeni, Secretar de Stat pentru Culte.

Moderatorii simpozionului su fost Prea Sfinţiile lor Timotei al Aradului, Ienopolei şi Hălamgiului, Lucin al Caransebeşului, Nicodim al Severinului şi Strehaiei şi Daniil al Daciei Felix.

Comunicări au prezentat:
1. P. S. Lucian Mic, Exigenţele familiei creştine în concepţia Sf. Ioan Gură de Aur;
2. P. S. Nicodim Nicolăescu, Exemplul vieţii Sf. Ioan Gură de Aur;
3. P. S. Daniile Stoenescu, Citeşte vremurile! - Sf. Ignatie Teoforul;
4. Drd. Cezar Păvălaşcu, Omilia şi elocinţa în lumina interpretărilor hrisostomice;
5. Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan din Arad, Sensul cunoaşterii lui Dumnezeu la Sf. Ioan Gură de Aur;
6. Pr. conf. dr. Ioan Rudeanu din Arad, Sf. Ioan Gură de Aur şi filosofii egipteni;
7. Pr. lect. univ. dr. Vasile Vlad din Arad, Tâlcuirile Sf. Ioan Gură de Aur la Tat[l nostru. Perspectiva morală;
8. Pr. Zaharia Pereş din Timişoara, Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur - moment de referinţă în cultul creştin;
9. Pr. dr. Nicoale Breda din Arad, Elemente de eclesiologie în opera Sf. Ioan Gură de Aur.

La manifestare a luat cuvântul şi primarul oraşului Caransebeş, domnul Marcel Ion Vela, precum şi alţi participanţi şi invitaţi.

La finele manifestării a fost lansată şi cartea Prea Sfinţiei Sale Lucian Mic al Caransebeşului, Episcopul Miron Cristea (1910-1919). Pastorale, ordine circulare şi corespondenţă administrativă, Ed. Diecezană, Caransebeş, 2007. Cartea a fost prezentată de domnul prof. Constantin Brătescu, istoric şi cercetător.

A consemnat Pr. Mircea Szilagyi, consilier administrativ-bisericesc

Data: 19 aprilie 2007 • Vizualizări: 1415