Agenda culturală a Episcopiei Caransebeşului pentru anul 2007
IANUARIE
24 ianuarie, Concurs interliceal: Unire şi frăţietate, Episcopia, Muzeu,Casa de Cultură, – Muzeu

28 ianuarie, Conferinţa Maicii Siluana Vlad, Episcopia, – Sala de Festivităţi a Episcopiei Caransebeşului

29 ianuarie, Minisimpozion: Sf. Trei Ierarhi, Episcopia, Secţia T. O. D., – Catedrala „Învierea Domnului“

30 ianuarie, Manifestare culturală închinată Praznicului Sfinţilor Trei Ierarhi, Episcopia, Seminar, – Sala de Festivităţi a Episcopiei Caransebeşului

31 ianuarie, Lansare de carte: Iliana Silvianu şi prof. Vasile Pistolea, Episcopie, Biblioteca – Sala de Festivităţi a Primăriei

FEBRUARIE
23 februarie, Conferinţă pentru cadrele militare în rezervă: Postul Mare şi folosinţele lui, Episcopie, Biblioteca, Cercul Militar – Cercul Militar

MARTIE
1 martie, Conferinţă duhovnicească, Episcopia – Sala de Festivităţi a Episcopiei Caransebeşului

8 martie, Conferinţă duhovnicească, Episcopia – Sala de Festivităţi a Episcopiei Caransebeşului

15 martie, Conferinţă despre Postul Mare şi vernisarea expoziţiei de icoane din patrimoniul instituţiilor de cultură din oraş, Episcopia, Muzeu, Casa de Cultură – Sală Muzeu

16 martie, Conferinţă duhovnicească, Episcopia, – Sala de Festivităţi a Episcopiei Caransebeşului

22 martie, Conferinţă duhovnicească, Episcopia, – Sala de Festivităţi a Episcopiei Caransebeşului

28 martie, Concurs inter-liceal pe teme religioase „Patimile Domnului“, Episcopia, Muzeu, Casa de Cultură – Muzeu

29 martie, Conferinţă duhovnicească, Episcopia, – Sala de Festivităţi a Episcopiei Caransebeşului

APRILIE
aprilie, Manifestare cultural-artistică – Bucuria Învierii Domnului, Episcopia, Bibliotecă, – Cercul Militar

17 aprilie, Expoziţie de obiecte bisericeşti - Lansare carte, Episcopia – Catedrala „Învierea Domnului“

18 aprilie, Sesiunea de comunicări: „Anul Sf. Ioan Gură de Aur“ – Lansare carte, Episcopia, Muzeu – Muzeu

19 aprilie, Expoziţie foto-documentară: Festivalul Timotei Popovici, ediţia a XXV-a, Episcopia, Muzeu, Casa de Cultură – Muzeu

19 aprilie, Festivalul Timotei Popovici: Secţiunea Coruri din judeţ, Episcopia, Muzeu, – Casa de Cultură

20 aprilie, Simpozion închinat lui Timotei Popovici, Episcopia, Muzeu, Casa de Cultură, Liceul Traian Doda, – Muzeu

20 aprilie, Festivalul Timotei Popovici: Secţiunea Coruri din ţară, Episcopia, – Casa de Cultură

21 aprilie, Simpozion de etnoreligie, Episcopia, Muzeu, – Muzeu

21 aprilie, Festivalul Timotei Popovici: Secţiunea Coruri din lume, Episcopia, Casa de Cultură, – Muzeu

MAI
1-10 mai, Războiul de Independenţă, Ziua Regelui, Ziua Independenţei, Episcopia, Muzeu – Muzeu

25 mai, Conferinţă – Cinstirea sfinţilor şi a icoanelor. Diferenţe interconfesionale, Episcopia, Biblioteca, Cercul Militar – Cercul Militar

IUNIE
1-10 iunie, Program artistic de Ziua Copilului, Episcopia, Muzeu, Casa de Cultură – Muzeu

iunie, Festivalul Coral „Ion Românu“, Casa de Creaţie Reţiţa, Direcţia Judeţeană de Cultură, Episcopia – Reşiţa

SEPTEMBRIE
28 septembrie, Conferinţă – Elemente de Bioetică creştină, Episcopia, Bibliotecă, Cercul Militar, – Cercul Militar

OCTOMBRIE
octombrie, Conferinţă – Răspândirea creştinismului prin ostaşii Imperiului Roman, Episcopia, Muzeu, Bibliotecă, Cercul Militar – Cercul Militar

NOIEMBRIE
noiembrie, Minisimpozion dedicat Sf. Ioan Gură de Aur – 1600 de ani; Sf. Ignatie Teoforul – 1900 de ani, Epioscopia – Sala de Festivităţi a Episcopiei

DECEMBRIE
1 decembrie, 1 Decembrie, Episcopia, Casa de Cultură, – Casa de Cultură

decembrie, Festivalul de muzică corală religioasă „Iosif Velceanu“, Casa de Creaţie Reţiţa, Direcţia Judeţeană de Cultură, Episcopia, – Reşiţa

8-9 decembrie, Festivalul „Antoniu Seqvens“, Episcopia, Casa de Culutră, – Casa de Cultură

16 decembrie, Festivalul de colinde: „Obiceiuri şi tradiţii legate de Naşterea Domnului“, Episcopia, Muzeu,Casa de Cultură – Muzeu

Sectorul Cultural
Data: 1 februarie 2007 • Vizualizari: 3217