Parohii vacante în luna iunie 2016
Protopopiatul CaransebeșParohia Mal - Oțelu Roșu, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural, având 70 familii cu 244 credincioşi. Are biserică, dar nu are casă parohială. Adresa: 325702 Mal (Oţelu Roşu), f.n., jud. Caraş-Severin.Parohia Sub Margine, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 54 familii cu 170 credincioşi. Are biserică, dar nu are casă parohială. Adresa: 327009 Sub Margine, f.n., comuna Armeniş, jud. Caraş-Severin.
Protopopiatul Băile HerculaneParohia Bogâltin cu filiile Dobraia şi Ineleţ, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 141 familii cu 414 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 27112 Bogâltin nr. 144, comuna Cornereva, jud. Caraş-Severin.Parohia Şopotu Nou cu filia Stăncilova, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural A, având 251 familii cu 951 credincioşi. Are biserică şi casă parohială. Adresa: 327370 Şopotu Nou, nr. 100, jud. Caraş-Severin.Amănunte se pot obţine la Centrul Eparhial, Serviciul Administrativ-Bisericesc şi de la Oficiile protopopeşti în cauză.

.
În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului - se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
- C.I. (candidat, soţie, copii)
- certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
- certificat de botez (candidat, soţie, copii)
- certificat de căsătorie
- certificat de cununie bisericească
- binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
- recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
- cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
- carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
- adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
- diplomă de bacalaureat;
- atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
- diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
- diploma de master în teologie + foaia matricolă
- alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului


1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu - Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică - PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii - Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.

Data: 1 iunie 2016 • Departament: Sectorul Administrativ-Bisericesc • Vizualizari: 2177