Post vacant de Inspector general și Șef Secție Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale
Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu rezoluţia Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL de pe temei nr. 2882/19.03.2018, Sectorul Social - Filantropic al Administraţiei Patriarhale va organiza un concurs intern pentru ocuparea postului vacant de Inspector General şi Şef Secţie Asistenţă Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale {MApNJ.

Depunerea dosarelor se va face personal la sediul Sectorului Social-Filantropic al Administraţiei Patriarhale în termen de 30 zile de la trimiterea prezentei (până la data de 22.04.2018), la adresa: 8-dul. Regina Maria nr.1, bi. PSB, et. 6, ap.16, Sector 4, Bucureşti.

Concursul va fi organizat în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscrieri şi va consta în prezentare a proiectului de management strategic pentru Secţia de Asistenţă Religioasă din MApN.


Candidaţii care doresc să participe la acest concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. Să fie membri ai clerului militar;
2. Să aibă experienţă de minim 10 ani de zile ca preoţi militari;
3. Să deţină diplomă de studii postuniversitare de specialitate.Documentele necesare la dosarul fiecărui candidat:
• Binecuvântarea şi recomandarea ierarhului din eparhia din care provine candidatul;
• Cererea de înscriere la concurs;
• Copii acte studii (diplomă de licenţiat în teologie şi foaie matricolă, diplomă studii postuniversitare);
• Copie act de identitate;
• Cazier canonic;
• Fişă medicală;
• Curriculum vitae;
• Adeverinţă de vechime în clerul militar;
• Raport de activitate pe ultimul an vizat de conducerea unităţii militare unde activează;
• Proiect cu direcţii strategice de acţiune pentru 5 ani de zile şi plan de activităţi pentru primul an;
• Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
• Certificat de competenţă operare pe calculator;
• Recomandarea din partea conducerii unităţii unde este încadrat candidatul;
• Alte recomandări.
Data: 3 aprilie 2018 • Departament: Sectorul Social - Filantropic al Administraţiei Patriarhale • Vizualizari: 491