Parohii vacante în luna noiembrie 2018
Protopopiatul ReșițaParohia Dognecea, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural A, având 335 familii cu 900 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327180 Dognecea, nr. 185, jud. Caraş-Severin.

Parohia Surducu Mare, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 82 familii cu 252 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327213 Surducu Mare, nr. 45, comuna Forotic, jud. Caraş-Severin.

Parohia Văliug, postul de preot paroh. Parohia este de categoria I rural B, având 276 familii cu 769 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327415 Văliug, nr. 39, jud. Caraş-Severin.


Protopopiatul Moldova NouăParohia Berliște, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 100 familii cu 275 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327020 Berliște, nr. 100, jud. Caraş-Severin.

Parohia Brădişoru de Jos - Oraviţa, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural, având 118 familii cu 315 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 325602 Brădişoru de Jos (Oraviţa), nr. 201, jud. Caraş-Severin.

Parohia Ciuchici, postul de preot paroh. Parohia este de categoria II rural, având 133 familii cu 350 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327080 Ciuchici, nr. 257, jud. Caraş-Severin.

Parohia Petrilova, postul de preot paroh. Parohia este de categoria III rural, având 50 familii cu 104 credincioşi. Are biserică și casă parohială. Adresa: 327083 Petrilova, nr. 45, comuna Ciuchici, jud. Caraş-Severin.

Parohia Vrăniuț cu filia Iertof, postul de preot paroh. Parohia este de categoria misionară, având 79 familii cu 136 credincioşi (parohie) și 37 familii cu 75 credincioși (filie). Are biserică și casă parohială. Adresa: 327316 Vrăniuț, nr. 121, comuna Răcășdia, jud. Caraş-Severin.


Amănunte se pot obţine la Centrul Eparhial, Serviciul Administrativ-Bisericesc şi de la Oficiile protopopeşti în cauză.

În atenţia tuturor celor interesaţi

Dosarul în vederea ocupării unui post clerical în Episcopia Caransebeşului trebuie să conţină următoarele acte:1. Dosar plic
2. Cerere – tip adresată Chiriarhului - se obţine de la Centrul Eparhial.
3. CV – Europass (datat şi semnat) – cu poză color
4. Certificat de capacitate preoţească – eliberat de Episcopia Caransebeşului
5. ACTE CIVILE ŞI BISERICEŞTI:
- C.I. (candidat, soţie, copii)
- certificat de naştere (candidat, soţie, copii)
- certificat de botez (candidat, soţie, copii)
- certificat de căsătorie
- certificat de cununie bisericească
- binecuvântare căsătorie – din partea Chiriarhului
- recomandarea duhovnicului în vederea hirotoniei (candidat, soţie) – în care să se menţioneze dacă există sau nu impedimente la hirotonia candidatului – semnată şi ştampilată;
- cazier judiciar de la Poliţie – nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului;
- carnet de muncă / adeverinţe de vechime / extras REVISAL – completate la zi, certificate conform cu originalul, ştampilate şi semnate pe fiecare pagină;
- adeverinţă medicală, cu menţiunea Apt fizic şi psihic – nu mai veche de 30 de zile la data depunerii dosarului.
6. ACTE DE STUDIU:
- diplomă de bacalaureat;
- atestat profesional – pentru absolvenţii de seminar;
- diplomă de licenţă în teologie + foaia matricolă
- diploma de master în teologie + foaia matricolă
- alte diplome, certificate, adeverinţe de absolvire a altor facultăţi, cursuri post-universitare, concursuri, cursuri de calificare, etc.
7. Declaraţie pe propria răspundere privind realizarea / nerealizarea unor venituri din alte activităţi: firme, acţiuni, proprietăţi, drepturi de autor, etc.
8. Declaraţia soţiei că îşi va urma soţul şi că va locui împreună cu acesta în parohia încredinţată.Actele solicitate se prezintă în original şi copie la Serviciul Administrativ-Bisericesc al Episcopiei Caransebeşului, unde se întocmește dosarul.Etapele pentru ocuparea unui post clerical în Episcopia Caransebeşului


1. verificarea actelor, întocmirea dosarului și interviu - Serviciul Administrativ-Bisericesc;
2. audienţă, interviu şi cercetare canonică - PS Episcop Lucian
3. analizarea dosarului şi luarea unei decizii - Consiliul Eparhial sau Permanenţa Consiliului Eparhial.

Data: 10 octombrie 2018 • Departament: Sectorul Administrativ-Bisericesc • Vizualizari: 1622