Centrul de igienă
Centrul de igienă pentru mamă şi copil a fost creat în urma consolidării unui parteneriat între Episcopia Caransebeşului, Primăria Municipiului Caransebeş, Organizaţia „Pentru fiecare copil o familie” şi Asociaţia femeilor ortodoxe Caransebeş stipulat prin convenţia partenerială încheiată în data 28 martie 2005, la Caransebeş, la care au aderat apoi Consiliul Judeţean Caraş Severin şi Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş. Serviciul realizat denumit „Centrul de igienă pentru mamă şi copil” are ca scop major prevenirea abandonării, neglijării şi abuzul asupra copiilor şi se bazează pe contribuţia comunităţii.

Scopul şi forme de realizare a proiectului

Scopul este de a preveni pe termen lung abandonarea şi neglijarea, abuzul asupra copilului prin formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale precum şi sprijinirea familiei în asumarea responsabilităţilor parentale; crearea unui cadru care să favorizeze structurarea relaţiei dintre mamă şi copilul sau, precum şi a relaţiei dintre mamă şi familie, mamă şi comunitate.

1. Grupul ţintă este constituit din:
 • mame cu copii nou născuţi în risc de abandon;
 • mame provenite din familii marginalizate, sărace;
 • mame cu copii care temporar nu mai au locuinţă / se confruntă cu mari probleme (financiare, profesionale, relaţionale), fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor copiilor;
 • gravide sau mame cu vârsta sub 18 ani;
 • mame cu copii preşcolari aflaţi pe stradă sau tinere, foste copii ai străzii, cu copii;
 • mame cu copii preşcolari, victime ale violenţei în familie.
Cu următoarele probleme specifice:
 • sărăcia cu forme şi fenomene implicate;
 • dezorganizarea ataşamentului;
 • divorţialitate, dezertism şi abandon;
 • sănătate mintală;
 • inadaptare socială;
 • abandon şcolar;
 • dezavantaj multiplu;
 • şomaj pe termen lung;
 • abuz de persoană;
 • violenţa în familie;
 • lipsa unei locuinţe.

2. Servicii sociale specifice oferite:

a) Prin serviciul de zi cu cantină se vor oferi servicii sociale pentru cuplurile mamă-copil şi gravide aflate în situaţiile de mai sus şi li se va oferi zilnic: protecţie şi îngrijire, suport emoţional şi după caz consiliere psihologică, educare / informare, reinserţie socială, alfabetizare, formare profesională, acompaniere în găsirea unui loc de muncă, hrană.
b) Prin servicul rezidenţial se vor oferi primire şi găzduire temporară, protecţie şi îngrijire, suport emoţional şi după caz consiliere psihologică, educare / informare, reinserţie socială, alfabetizare, formare profesională, acompaniere în găsirea unui loc de muncă, asistenta medicala, conectare la resurse legale şi comunitare pentru asistaţii domiciliaţi pe raza municipiului Caransebeş şi colaborare cu structurile sociale ale administraţiilor locale pe raza cărora îşi au domiciliul ceilalţi beneficiari.
c) Ateliere vocaţionale unde se vor oferi activităţi de pregătire profesională pentru reintegrarea / integrarea socio-profesionala.

Principii

Principiile care stau la baza activităţii centrului maternal sunt:
 • îngrijirea copilului în familie;
 • abordarea comprehensivă;
 • intervenţia planificată;
 • parteneriatul;
 • intervenţia limitată în timp;
 • confidenţialitatea;
 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzurilor, neglijării şi exploatării copilului;
 • stimularea responsabilităţii şi a autonomiei mamei;
 • deschidere către comunitate.
Spaţiul

Spaţiul este structurat astfel: 5 dormitoare, cameră de zi, birou de întâlniri individuale, sală de mese, bucătărie, spaţiu de depozitare, grup sanitar (duşuri, toalete, spălătorie). Fiecare dormitor este utilat în conformitate cu necesităţile mamei şi ale copilului şi poate găzdui 2 cupluri mamă – copil.

Servicii sociale acordate
 • primire şi găzduire temporară;
 • protecţie şi îngrijire;
 • suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică;
 • educare;
 • reîntegrare familială şi comunitară.
Beneficiari

Beneficiarii direcţi ai centrului maternal sunt cuplurile mamă-copil, precum şi gravida în ultimul trimestru de sarcînă, în situaţii de risc în ceea ce priveşte separarea copilului de familia sa, cum ar fi de exemplu:
 • mame cu copii nou-născuţi, cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace etc.);
 • mame cu copii care temporar nu (mai) au locuinţă sau/şi care se confruntă cu mari probleme (financiare, profeşionale, relaţionale), fiind în imposibilitatea de a răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului.
 • gravide sau mame cu vârsta sub 18 ani;
 • mame şi copii aflaţi pe stradă sau tinere foste copii ai străzii cu copii;
 • cuplul mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturilor familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie şi este necesară o etapă intermediară de asistenţă complexă şi suport pentru mamă în vederea reîntegrării familiale definitive a copilului;
 • mame şi copii victime ale violenţei în familie sau numai copilul victimă a violenţei în familie ori a abuzului, neglijării, exploatării.
Perioada de rezidenţă în centru este de maxim 12 luni.