Centrul de zi
Centrul de zi este un serviciu pentru protecţia copilului a cărui misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare şcolara pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Serviciile oferite de centrul de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial. Capacitatea centrului este de 25 locuri.

Beneficiarii direcţi ai centrului sunt copiii preşcolari şi şcolari care provin din familii defavorizate, din familii aflate în risc de abandon / neglijare, precum şi din familii monoparentale. Beneficiarii indirecţi ai centrului sunt părinţii / reprezentanţii legali ai copiilor sau orice alte persoane care au în îngrijire copii. Programul de lucru al Centrului de Zi este de luni până vineri, în intervalul orar 8-17, timp în care se acorda următoarele servicii:
  1. îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei;
  2. asigurarea hranei şi program de odihnă;
  3. acordarea de ajutor material (rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte);
  4. asistenţă socială, educaţională, psihologică şi medicală
  5. program instructiv – educativ: efectuarea temelor, meditaţii
  6. program de socializare şi recreere (activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.)
  7. consilierea psihologică a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor.
Pentru responsabilizarea parintilor în cresterea propriilor copii sunt organizate programe de educare a parintilor, cunoscute  sub denumirea de Şcoli pentru părinţi elaborate în funcţie de nevoile identificate. Personalul Centrului de Zi formează o echipă multidisciplinară ce manifestă atenţie deosebita faţă de îngrijirea şi educarea acestor copii şi sprijin faţă de părinţii lor.