Masa pe roţi
Prin acest proiect se urmăreşte asigurarea unui prânz cald zilnic pentru 25 de persoane vârstnice, lipsite de posibilitatea de a-şi asigura hrana zilnică, fie din lipsa posibilităţilor materiale, fie din cauză că suferă de un handicap.

Proiectul a fost demarat în luna februarie 2007, având 25 de beneficiari pe tot parcursul acestui an. Datorita numărului mare de solicitări, preconizăm creşterea numărului beneficiarilor la 30, cu posibilitatea sporirii acestuia, pe măsura găsirii unor noi surse de finanţare. De asemenea, beneficiarilor acestui proiect, li se vor distribui periodic ajutoare materiale constând în alimente şi îmbrăcăminte şi vor beneficia de consiliere religioasă şi psihologică (consilierea psihologică va fi asigurată de către psihologul Complexului de sericii sociale 'Sf. Vasile cel Mare'). Menţionăm că pe parcursul derulării lui, proiectul s-a bucurat de un real succes şi popularitate, scopul şi obiectivele acestuia fiind îndeplinite.

Grupul ţintă

25 persoane vârstnice din Municipiul Caransebeş, aflate în imposibilitatea de a-şi asigura hrana zilnică necesară. Capacitatea serviciului este de 25 locuri. Programul de lucru este de luni până vineri, in intervalul orar 8-17, timp in care se vizează urmatoarele obiective:
  1. reintegrarea în sistemul social;
  2. asigurarea unor condiţii minime de trai;
  3. asigurarea hranei zilnice;
  4. acordarea de ajutor material (imbracaminte şi alimente de bază);
  5. asistenta religioasă, sociala, psihologica;
  6. prevenirea şi înlăturarea singurătăţii;
  7. creşterea încrederii şi a respectului de sine.