Consistoriul Eparhial al Episcopiei Caransebeşului (2014-2018)
Nr. crt Numele şi prenumele
1
Pr. Teodor Dănuț Coste - preşedinte
2
Pr. Emil Crăciun - grefier
3
Pr. Doru Melinescu
4
Pr. Simion Bica
5
Pr. Sorin Toma
Membrii în Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Banatului din partea Episcopiei Caransebeşului (2014-2018)
Nr. crt Numele şi prenumele
1 Pr. Ioan Negrei
2 Pr. Petru Damian