„Un instrument de lucru folositor” în cunoașterea istoriei bisericești universale: Pr. prof. dr. Vasile Muntean - „Isto
Pr. Prof. Dr. Vasile Muntean, ISTORIA CREŞTINĂ GENERALĂ, 2 volume (360 p. + 484 p.), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008
Autor: Pr. prof. univ. dr. Sorin Cosma
Astfel caracterizează Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cele două volume de istorie generală, purtând semnătura distinsului dascăl universitar de Bizantinologie, Pr. Prof. Dr. Vasile Muntean.


Cartea apare la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2008, însumând 840 de pagini, și reprezintă - așa cum arată Preafericitul Părinte Patriarh - „o muncă intensă, autorul studiind și informându-se în mod conștiincios, a căutat să aducă informația istorică până la zi, lucrarea fiind foarte bogată în date... Pentru a întocmi această lucrare Părintele Profesor nu s-a oprit cu cercetarea numai la lucrările și articolele de specialitate apărute în limba română, ci a mers mult mai departe cu studiul, ca un autor care se respectă și a lecturat lucrări și articole ale unor autori străini, specialiști în domeniul Istoriei bisericești. Lucrarea Părintelui Vasile Muntean are, pe lângă o bibliografie selectivă, aflată la începutul ei, și o bibliografie tematică bogată, la sfârșitul fiecărei teme tratate, instrument de lucru care poate ajuta pe cel interesat în aprofundarea subiectului respectiv. Stilul lucrării este cursiv, fraza bine închegată, iar evenimentele istorice sunt descrise în mod sistematic și cronologic, motiv pentru care lucrarea este accesibilă cititorului...”.


Privind structura lucrării, observăm că autorul urmează modelul clasic, în sensul că primul volum expune istoria creștinătății „ab initio - 1054”, iar al doilea volum, de la „1054 - până azi”. La sfârșitul fiecărui volum sunt prezentate în sinteză aprecierile finale, apoi tabele cronologice și materialul intuitiv, totalizând 106 ilustrații, urmate de indicele tematic, onomastic și toponimic, încât lucrarea, redată într-o formă științifică și grafică remarcabilă, răspunde întru totul normelor academice, împlinindu-și obiectivul urmărit și declarat de autorul ei, care precizează, la sfârșit: „În cele două volume privind creștinismul m-am străduit să prezint, pe lângă evoluția sa istorică, valorile imuabile ale Religiei iubirii, în năzuința de a fi cunoscute îndestulător de către cititori”.


În felul acesta, Părintele Profesor Dr. Vasile Muntean, prin cele două volume de istorie bisericească universală, ne prezintă o viziune analitică și sintetică asupra istoriei creștinismului, redată cu claritate și distingere, împlinind anticul și veșnic actualul principiu didactic: „Bene docet qui bene distinguit...”.


Astfel, cartea oferă „un instrument de lucru folositor pentru cei ce se ocupă cu studiul Istoriei Bisericii, pentru studenții în teologie, pentru cler și mireni, și pentru informarea tuturor celor ce vor să cunoască istoria creștinismului”, conchide Întâistătătorul Bisericii noastre în „Cuvânt înainte”, care prefațează lucrarea; iar dacă istoria este „magistra vitae”, și așa este, atunci prezenta apariție editorială constituie un model viu, sugestiv și orientativ în acest sens.

Nota redacției:

Părintele Profesor Universitar Doctor Vasile Muntean este cadru didactic al Facultății de Teologie din Caransebeș, unde, încă de la înființare, din 1998, predă cursurile de Istorie bisericească universală și de Bizantinologie.

Iată câteva date biografice:

Preot Profesor Universitar Doctor VASILE V. MUNTEAN

S-a născut la 28 septembrie 1949 în localitatea Boldur, judeţul Timiş. A urmat şcoala generală în comuna natală, iar Seminarul Teologic la Caransebeş. A absolvit apoi Insititutul Teologic Universitar din Bucureşti, secţia istorică, având ca dascăli pe viitorul academician Alexandru Elian, pe părintele profesor Ioan Rămureanu ( IBU); Nicolae Şerbănescu (IBOR); Dumitru Fecioru (Patrologie şi ecumenism); L.Stan (Drept canonic); Dumitru Stăniloaie (Dogmatică).

În 3 octombrie 1985 a susţinut examenul de doctorat cu tema „Organizarea mănăstirilor româneşti în comparaţie cu cele bizantine până la 1600”.

Este preot la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Lugoj.

A organizat totodată din anul 1974 un muzeu ecleziastic – apreciat de români şi de străini – pe care l-a îmbogăţit mereu. Acesta cuprinde piese de patrimoniu naţional. Recent a fost introdus în „Museums of the world” ediţia a 13-a.

Din anul 1993, când s-a înfiinţat Facultatea de Teologie din Timişoara, a fost solicitat să predea disciplinele istorice, anume Istoria Bisericească Universală şi Bizantinologie (ca şi cadru asociat). A publicat în jur de 10 volume şi numeroase studii, articole şi recenzii.
Data: 16 septembrie 2008 • Vizualizari: 3016