Martirii lui Hristos
Autor: † Lucian, Episcopul Caransebeşului
În sensul creştin al cuvântului, Martirii sunt aceia care au pătimit şi au murit pentru crezul lor în Hristos Dumnezeu. Jertfa supremă oferită Domnului a făcut ca cinstirea martirilor să fie manifestată de timpuriu în cultul creştin, mai ales prin ridicarea unor biserici, locuri de rugăciune şi de cinstire, unde credincioşii preamăreau jertfa mucenicilor.


Liturghia primilor creştini s-a făcut pe altarele ridicate pe mormintele martirilor. Cu vremea aceste altare au devenit veritabile biserici şi au fost numite în epoca primară „basilica martyrum“ (Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diecezană, Caransebeş, 2001, p. 279). Până astăzi moaştele clădite de arhiereu în Sfântul Prestol şi în Sfântul Antimis mărturisesc despre jertfa martirilor şi continuă tradiţia creştină bimilenară prin care slujirea euharistică este legată de cultul martirilor şi al relicvelor sfinte.


Sfântul Ioan Damaschin arată rostul închinări la sfintele moaşte în religia ortodoxă: „Stăpânul Hristos ne-a dat ca izvoare mântuitoare moaştele sfinţilor, care izvorăsc, în multe chipuri, faceri de bine“ (Dogmatica, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2005, p. 211). Locaşul bisericii este locul de unde toţi aşteaptă facerea de bine a lui Dumnezeu, care se revarsă şi prin mijlocirea sfinţilor. Aceştia „s-au ostenit în veacul de acum şi vor trăi până la sfârşit“ (Psalm 48, 10). Trupurile lor s-au făcut temple ale Sfântului Duh, care a sălăşluit întru ei (Cf. I Corinteni 6, 19). Temple ale aceluiaşi Duh Sfânt au zidit şi primii creştini pe temelia martirilor.


Primul mare martir al Bisericii creştine a fost Sfântul Arhidiacon Ştefan, cel care „a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu“ (Fapte 7, 55-56). Cerurile s-au deschis iar Hristos s-a bucurat de primul său mucenic. Persoanele Sfintei Treimi au întâmpinat şi ele, prin fereastra cerului, jertfa întâiului mucenic. Atunci s-a făcut început martirilor, însă, şirul lor continuă şi astăzi.
Data: 24 iulie 2009 • Vizualizari: 2044