Iuon Ionaşiu (1836)
Autor: Pr. Daniel Alic
Iuan Ionaşiu s-a născut în anul 1836 din părinţii economi în comuna Sinteşti, lângă Făget. Şcoala elementară a absolvit-o în comuna natală, gimnaziul l-a început în Lugoj şi l-a sfârşit în Timişoara. A primit o bursă din partea familiei Mocsonyi şi a studiat la Facultatea de Filozofie din Viena. În 1864, devine profesor la gimnaziul românesc din Braşov, unde se face repede cunoscut şi apreciat, calităţile sale fiind admirate şi de protopopul braşovean de atunci, Ioan Popasu. Acesta(când devine episcop) îl are în vedere, înscriidu-l printre forţele intelectuale cu care, în mod programatic, îşi întărea eparhia. Astfel, în 1871, îl chemă la Caransebeş, şi după câtva timp de profesorat la Institutul diecezan (catedra de pedagogie), îi încredinţează conducerea senatului şcolar, post în care va rămâne până la sfârşitul zilelor. A fost unul dintre oamenii de nădejde ai lui Popasu în reorganizarea şi buna funcţionare a învăţământului confesional românesc în eparhie, numeroasele idei ale sale fiind bine apreciate şi adaptate în întrunirile consistoriului şi cele sinodale.


După retragerea lui Bartolomeiu, a fost redactor la „Foaia diecezană” pe care a condus-o din 15/27 Octombrie 1889 până în 5/17 Aprilie 1892, timp de 2 ani şi jumătate. Ca deputat sinodal şi congresial, ca membru al congregaţiunii comitetului Caraş-Severin, ca reprezantant al comunei politice a Caransebeşului şi al altor corporaţii bisericeşti, şcolare şi politice, a dezvoltat o mare activitate. Deosebit merit are Ionaşiu la înfiinţarea Reuniunii învăţătorilor confesionali din dieceza Caransebeşului, al cărui preşedinte a fost până la moarte.


În mişcările noastre naţionale politice a luat parte cu multă însufleţire, dar a fost un zelos animator al vieţii culturale caransebeşene ca membru ales în conducerea unor reuniuni şi asociaţii (Reuniunea învăţătorilor, Societatea de lectură „Ioan Popasu”, Reuniunea de cântări şi muzică ş.a.).


La vârsta de 63 de ani, în urma unui stop cardiac trece în veşnicie (4 octombrie 1899), fiind înmormântat în cimitirul bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeş.

Bibliografie:

Foaia Diecezană, anul XIV, 10 Octombrie 1899, nr. 41
(Petru Călin, Tiparul Românesc Diecezan din Caransebeş 1885-1918 vol. II, Ed. Ionescu, Caransebeş, 2003, p. 14-15)
A. Ghidiu, Iosif Bălan, Monografia Caransebeşul, Timişoara 2000, p. 164
(Foaia Diecezană, anul L, 6 ianuarie 1935, nr. 1, p. 12)
Data: 26 iulie 2009 • Vizualizari: 2433