Ședință de informare la Centrul Eparhial Caransebeș

Ședință de informare la Centrul Eparhial Caransebeș
Marți, 23 iulie, a avut loc în sala festivă a Episcopiei Caransebeșului o ședință de informare cu privire la aplicarea Legii nr. 165/2013
Autor: Serviciul Prezidial
Marți, 23 iulie, a avut loc în sala festivă a Episcopiei Caransebeșului o ședință de informare cu privire la aplicarea Legii nr. 165/2013, referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Lucrările ședinței au fost organizate de către oficiul canonico-juridic al Episcopiei Caransebeșului. În acest sens pr. Casian Rușeț, coordonatorul subsectorului și pr. inspector eparhial Călin Ianchiș au prezentat preoților parohi posibilitatea pe care o oferă cadrul legal actual, în vederea finalizării procesului de restituire a imobilelor care au aparținut cultelor religioase.

Detalii cu privire la discuțiile purtate ne-a oferit părintele Casian Rușeț: ”În urma promulgării și publicării Legii 165/2013, la recomandarea Cancelariei Sf. Sinod am emis o circulară la nivel eparhial pentru a identifica parohiile care au depus în teremen legal, adică cereri formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, cereri formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, cereri formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, aflate în curs de soluţionare la entităţile învestite de lege sau, după caz, la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Ulterior am centralizat situațiile parohiilor în cauză, iar astăzi împreună cu părintele inspector, la recomandările și îndrumările juristului episcopiei am formulat și redactat cererile de finalizare a procesului de restituire”.

Potrivit art. 5. alin. (1) din lege, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor. Totodată, în conformitate cu art. 8. alin (1), în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, comisiile locale de fond funciar au obligaţia de a centraliza toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare în vederea finalizării procesului de restituire.

În Episcopia Caransebeșului, respectiv în cele 4 protopopiate s-au identificat 29 de unități parohiale care pot beneficia de prevederile prezentei legi. În acest context, preoții parohi au fost consiliați și îndrumați, în așa fel încât, în termenele prevăzute în legislație să introducă documentațiile la Comisiile Locale de Fond Funciar

Data: 23 iulie 2013 • Vizualizări: 1439