Cercul Pastoral-misionar Reșița-Nord în ședință de lucru la Parohia Apadia

 Cercul Pastoral-misionar Reșița-Nord în ședință de lucru la  Parohia Apadia
Preoții Cercului pastoral-misionar Reșița-Nord s-au întrunit joi, 21 iunie 2018 în biserica din Parohia Apadia, la ședința programată pentru această lună
Autor: Pr. Emil Crăciun
Preoții Cercului pastoral-misionar Reșița-Nord, Protopopiatul Reșița, s-au întrunit joi, 21 iunie 2018 în biserica cu hramurile „Sf. M. Mc. Dimitrie” și „Pogorârea Sf. Duh” din Parohia Apadia, la ședința programată pentru această lună. Întrunirea preoților a debutat cu săvârșirea slujbei de seară sau a Vecerniei cum mai este denumită această slujbă în rânduiala celor șapte laude ale Bisericii. Preoții desemnați la slujire au fost: pr. Alin-Moisă Șendroni paroh și gazdă a întrunirii preoțești, pr. Nicolae Hațiegan de la Parohia „Schimbarea la Față” din Reșița și pr. Ion-Daniel Preda de la Parohia Dezești, iar ceilalți preoți prezenți au dat răspunsurile în cadrul sfintei slujbe de seară.

Partea a doua a întrunirii a avut loc în apropierea bisericii și s-a desfășurat în sala Căminului Cultural din localitate. În cadrul acesteia a fost prezentat referatul susținut de pr. Solomon-Alin Ipate de la Parohia Remetea-Pogănici cu titlul: „Moralitatea preotului – condiție necesară slujirii preoțești”. Din tema prezentată se poate concluziona că într-o lume post-modernă aflată tot mai mult în derivă datorită falselor repere pe care societatea le promovează cu scopul înlăturării valorilor religioase din sufletele oamenilor, preoții slujitori ai Sfintelor Altare sunt chemați de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos să fie „sarea pământului”, adică adevărate repere morale care să contribuie la regăsirea identității și a sensului de-a exista pentru a nu naufragia în deșertăciune. Ținuta morală a slujitorului bisericesc trebuie să fie cea a unui adevărat candidat la sfințenie în care trebuie să se regăsească înmulțirea rugăciunii, a iubirii creștine, a postului, a filantropiei și a trăirii „cu” și „în” Dumnezeu. El trebuie să fie cu adevărat „omul lui Dumnezeu” și să împlinească cuvântul Sfântului Apostol Petru care spune: „Pe preoții cei dintre voi îi rog ca unul ce sunt împreună preot și martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei ce va să se descopere: Păstoriți turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste; Nu ca și când ați fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei” (I Petru 5,1-3).

Preotul are menirea și chemarea să arate tuturor credincioșilor calea care duce către Dumnezeu - calea vieții morale. Preotul trebuie el însuși în primul rând să se ridice la o înaltă trăire morală, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește in mine„ (Galateni 2, 20). Abaterea de la moralitate, de la credința drept-măritoare, poate prejudicia lucrarea de mântuire a credincioșilor. Înrobirea în diverse păcate devine dăunătoare vieții sufletești nu numai a preotului, ci și a credincioșilor păstoriți și în același timp, un lucru dăunător întregii societății. Din păcate astăzi mass-media caută obsesiv subiecte incitante ale prezentării vieții unor slujitori căzuți în diverse vicii sau patimi aducând într-o lumină nefavorabilă slujirea cu devotament și credință a marii majorități a preoților care slujesc lui Dumnezeu și oamenilor cu o iubire jertfelnică. Într-un astfel de război mediatic deschis împotriva Bisericii și implicit a preoților, răspunsul imperativ nu poate fi altul decât cel dat de Mântuitorul Iisus Hristos tuturor slujitorilor Sfintelor Altare: „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5,16).

Întâlnirea preoților s-a încheiat cu referirile necesare făcute de părintele coordonator al cercului pastoral Damaschin Tătaru pentru următoarea întâlnire, programată pentru luna iulie și menită a se desfășura în Parohia Duleu.

Data: 22 iunie 2018 • Vizualizări: 1036