Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional

 Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional
Episcopia Caransebeşului organizează, în perioada 1- 30 noiembrie 2011, procesul de selecţie a grupului ţintă pentru cursuri de formare profesională
Autor: Anca Mariana Câmpean
Episcopia Caransebeşului, cu sediul în Caransebeş, strada Episcopiei nr.11, 325400, telefon 0255/516412, fax 0255/516402, anunţă organizarea, în perioada 01 noiembrie 2011 – 30 noiembrie 2011 procesul de selecţie a grupului ţintă pentru cursurile de formare profesională:

- Utilizare TIC – program de iniţiere– 40 de locuri
- Muzeograf - gestiunea şi clasarea bunurilor culturale – program de specializare-40 de locuri
- Limba engleză - program de iniţiere-40 de locuri
- Formator – program de perfecţionare-25 de locuri

în cadrul proiectului: “PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” - POSDRU/81/3.2/S/53777.

OBIECTIVUL GENERAL vizează creşterea gradului de adaptabilitate al angajatilor, asigurarea sănătaţii şi securităţii la locul de muncă şi promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare şi noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural.
Condiţii de participare:

-Angajat al Episcopiei Caransebeşului, respectiv al protopopiatelor: Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa şi Băile Herculane.
-Absolvent al programului de formare profesională (perfecționare) pentru ocupaţia muzeograf, program ce s-a derulat în perioada martie – octombrie 2011

Cursurile se vor desfăşura în perioada decembrie 2011-octombrie 2012. Persoanele interesate se pot înscrie la sediul Episcopiei Caransebeşului, respectiv al protopopiatelor: Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa şi Băile Herculane.

Selecţia participanţilor se va face în limita locurilor disponibile, în funcţie de relevanţa documentelor care susţin motivaţia participării la programele de formare. Aceasta are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-discriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe creiterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul: www.patrimoniuepiscopiacaransebesului.ro

Data: 7 noiembrie 2011 • Vizualizări: 1251