Admitere la Facultatea de Teologie din Caransebeș

Admitere la Facultatea de Teologie din Caransebeș
Formele şi probele de concurs pentru admiterea în anul universitar 2017-2018
Autor: Serviciul Cultural
În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa, funcționează și Secţia de Teologie Ortodoxă Didactică, ce își are sediul în Caransebeş. Secţia îşi desfăşoară activităţile şcolare într-un sediu modern amenajat prin grija Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa. Este acreditată atât pentru studii de licenţă, cât şi pentru studii de Masterat în Teologie Pastorală şi Misiune creştină.

Secţia de Teologie Caransebeş organizează admiterea în anul universitar 2017-2018, în sistemul Bologna, pe două cicluri principale de studii: Ciclul I – Studii universitare de licenţă de 3 ani și Ciclul II – Studii universitare de masterat de 2 ani. Toți cei care au terminat cursurile preuniversitare și au absolvit Bacalaureatul pot să se înscrie la admiterea pentru anul universitar 2017-2018 în prima sesiune din perioada 10-23 iulie, precum și în luna septembrie între 7-21, pentru ocuparea eventualelor locuri rămase libere din prima sesiune.

Calendarul Admiterii 2017 pentru studii universitare de Licenţă şi Master

Sesiunea de vară – iulie 2017
10.07.2017 – 23.07.2017 – Înscriere admitere
24.07.2017, orele 8.00-15.00 Desfășurarea probelor eliminatorii
25.07.2017, Afişarea rezultatelor și Depunerea contestaţiilor
26.07.2017, Soluționarea contestaţiilor și Verificarea dosarelor candidaților admiși. Afișasrea rezultatelor
26.07.2017 - 28.07.2017 Înmatricularea candidaților admiși-prima perioadă de înmatriculare
04.09.2017 - 06.09.2017 Înmatricularea candidaților admiși-a doua perioadă de înmatriculare
06.09.2017 Redistribuirea candidaților după retrageri și stabilirea locurilor neocupate

Sesiunea de toamnă – septembrie 2017
07.09.2017 – 21.09.2017 Înscriere admitere (numai pe locurile rămase libere)
22.09.2017 Desfășurarea probelor eliminatorii
22.09.2017, orele 15.00 Afişarea rezultatelor și Depunerea contestaţiilor
24.09.2017 Soluționarea contestaţiilor
25.09.2017 Verificarea dosarelor candidaților admiși. Afișasrea rezultatelor
25.09.2017 - 27.09.2017 Perioada de înmatriculare a candidaţilor admişi
28.09.2017 Redistribuirea candidaților și definitivarea listelor


Acte necesare la înscriere Facultate:

• Cerere de înscriere tip;
• Diploma de bacalaureat, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe domenii de studii;
• Foaia matricolă în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe domenii de studii;
• Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
• Adeverinţă medicală tip MS cu examen micro şi aviz al medicului de familie;
• Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip 3/4 pe hârtie fotografică mată;
• Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;
• Candidaţii absolvenţi de învăţământ superior, care doresc să urmeze un alt domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o copie a diplomei de licenţă (certificată conform cu originalul) şi o adeverinţă din care să rezulte regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă de la prima facultate;
• Candidaţii studenţi, care doresc să urmeze un al doilea domeniu de licenţă, vor completa dosarul cu o adeverinţă de la instituţia de învăţământ la care sunt înmatriculaţi, din care să rezulte calitatea de student, regimul şi perioada de studii cu taxă şi/sau fără taxă la instituţia respectivă;
• Candidaţii pentru domeniul de licenţă Teologie vor prezenta la dosar şi Binecuvântarea Episcopului Caransebeşului.

Acte necesare pentru înscriere la master


• Cerere de înscriere tip;
• Diploma de licenţă, în original sau o copie a acesteia certificată conform cu originalul, pentru candidaţii înscrişi la mai multe programe de studii de master;
• Suplimentul la diploma de licenţă sau Foaia matricolă, în original sau o copie certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de naştere, certificată conform cu originalul;
• Copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• Copie după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate;
• Adeverinţă medicală tip MS cu examen micro şi aviz al medicului de familie;
• Trei fotografii color actuale ale candidatului, tip 2/3;
• Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.
• Candidaţii pentru domeniul de masterat vor prezenta la dosar şi Binecuvântarea Episcopului Caransebeşului.


Forma de admitere la Facultate este prin Concurs de dosare şi probe eliminatorii.
Probele de concurs sunt: Test de aptitudini (muzică bisericească) – probă eliminatorie și media de la examenul de bacalaureat. În caz de egalitate a mediilor generale de admitere, departajarea se va face după cum urmează: prima departajare se face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă E(c) de la bacalaureat, respectiv proba scrisă diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, iar a doua departajare se face în funcţie de nota obţinută la proba scrisă E(d) de la bacalaureat, respectiv proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil şi specializare.

Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se face prin concurs de dosare.
Media de admitere este media generală obținută de candidat la examenul de licență/diplomă. Interviul are caracter eliminatoriu doar pentru candidații absolvenți de studii de licență ce provin din alt domeniu.
Secția de Teologie din Caransebeș continuă tradiția învățământului teologic superior, începută în Banatul Montan în anul 1865, anul înființării istoricei Episcopii a Caransebeșului.

Data: 18 iulie 2017 • Vizualizări: 2118