Admitere la Facultatea de Teologie din Caransebeş

Admitere la Facultatea de Teologie din Caransebeş
Admiterea 2010 la Secţia de Teologie din Caransebeş, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa
Autor: Serviciul Cultural
Secţia de Teologie din Caransebeş funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative a Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa, dorindu-se a fi continuatoarea vechiului institut Teologic din Caransebeş înfiinţat în anul 1865.

Secţia de Teologie Ortodoxă Didactică îşi desfăşoară activităţile şcolare în Caransebeş, (Aleea Grădiniţei, nr.1), într-un sediu modern amenajat prin grija Universităţii „Eftimie Murgu“ din Reşiţa. Secţia de teologie este acreditată atât pentru studii de licenţă, cât şi pentru studii de Masterat în Teologie Pastorală şi Misiune creştină. La Caransebeş au absolvit Teologia nouă generaţii de studenţi.

Admiterea 2010 la Secţia de Teologie din Caransebeş, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative a Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa se organizează pe baza criteriilor generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010 – 2011, date prin Ordinul nr. 3855 din 17.05.2010 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi pe principiul autonomiei universitare prevăzut în Legea învăţământului nr. 84 / 1995.

Secţia de Teologie Caransebeş organizează admiterea în anul universitar 2010-2011, în sistemul Bologna, pe două cicluri principale de studii:

Ciclul I – Studii universitare de licenţă de 3 ani;
Ciclul II – Studii universitare de masterat de 2 ani.

La Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, pentru toate formele de învăţământ, admiterea se organizează în două sesiuni. Prima sesiune va fi în luna iulie 2010, iar cea de a doua în luna septembrie 2010 pentru ocuparea eventualelor locuri rămase libere din prima sesiune.

Calendarul admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, Secţia de Teologie, va fi:


ADMITERE 2010 (pentru Licenţă şi Master)
Sesiunea de vară – iulie 2010

15.07.2010 – 25.07.2010 – Înscriere admitere
26.07.2010, orele 9.00-12.00 Test eliminatoriu
26.07.2010, orele 15.00 Afişarea rezultatelor
26.07.2010, orele 15.00 Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
27.07.2010 - 31.07.2010 Prima perioadă de înmatriculare
01.09.2010 - 07.09.2010 A doua perioadă de înmatriculare
08.09.2010 - 10.09.2010 Redistribuirea prin translatare a locurilor rămase libere şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile neocupate

Sesiunea de toamnă – septembrie 2010

13.09.2010 – 18.09.2010 Înscriere admitere (numai pe locurile rămase libere)
20.09.2010, orele 9.00-12.00 Test eliminatoriu
20.09.2010, orele 15.00 Afişarea rezultatelor
21.09.2010 - 24.09.2010 Perioada de înmatriculare a candidaţilor admişi.

Cifra de Şcolarizare la Secţia de Teologie ortodoxă didactică este următoarea:
– 15 locuri fără taxă şi 20 locuri cu taxă, total 35 de locuri la LICENŢĂ;
– 15 locuri fără taxă şi 25 locuri cu taxă, total 40 de locuri la MASTER;

Acte necesare la înscriere:

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip.
La dosarul de concurs vor fi depuse următoarele acte:
1. Diploma de bacalaureat, în original (pentru prima opţiune de domeniu) şi o copie legalizată. Pentru Master se va depune diploma de licenţă.
2. Foaia matricolă, în original, cu notele obţinute la disciplinele prevăzute pentru probele de concurs, sub semnătura directorului şi a secretarului liceului. Pentru Master se va depune Foaia matricolă de la facultate.
3. Certificatul de naştere, în copie legalizată şi copie nelegalizată după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.
4. Copie nelegalizată după prima filă din buletinul de identitate sau după cartea de identitate.
5. Adeverinţă medicală tip MS cu examen micro şi aviz al medicului de familie.
6. Trei fotografii color tip 2/3.
7. Chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii. (100 lei)
8. Certificat de botez.
9. Recomandarea preotului.
10. Binecuvântarea chiriarhului locului.

Probele de admitere la Facultate:

Proba 1: media notelor obţinute la Dogmatică ortodoxă în anii de studiu la seminarul teologic şi la testul muzical – bisericesc (probă eliminatorie) (pondere 50%);
Candidaţii care nu sunt absolvenţi de seminar teologic ortodox vor susţine un interviu în urma căruia vor primi o notă care să reflecte cunoştinţele religioase din Dogmatică ortodoxă, conf. Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr.115/02.2007.
Proba 2: media generală pe toţi anii de studii din liceu (pondere 30%).
Proba 3: media generală obţinută la Bacalaureat (pondere 20%).

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în limita numărului de locuri pentru fiecare specializare.

Pentru Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat candidaţii studiilor universitare de licenţă promoţia 2010, care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie – iulie 2010, în locul diplomei de licenţă şi a suplimentului de diplomă, pot prezenta la înscriere adeverinţă eliberată de facultate, în care se menţionează atât media examenului de licenţă, cât şi media generală a studiilor universitare de licenţă.

Media de admitere la Masterat este media aritmetică dintre media examenului de licenţă şi media generală a anilor de studiu din timpul facultăţii.


Data: 9 iulie 2010 • Vizualizări: 3376