Admitere la Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş

Admitere la Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş
În această perioadă Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş va desfăşura examenul de admitere, la prestigioasa instituţie de învăţământ, sesiunea mai-iunie 2011
Autor: Serviciul cultural
În această perioadă Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş va desfăşura examenul de admitere, la prestigioasa instituţie de învăţământ, sesiunea mai-iunie 2011. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2011-2012 prevede 25-30 de locuri pentru clasa a IX-a la acest profil vocaţional.

Astfel, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, Profil Teologic, Specializarea Teologie Ortodoxă, conform legislaţiei în vigoare, sunt prevăzute următoarele aspecte: la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V –VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V –VIII minimum 9,00. La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mânastiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.

Înscrierile au avut loc în perioada 27-31 mai, iar probele de verificare a aptitudinilor în data de 03 iunie după cum urmează: ora 8,00 – vizita medicală (obligatorie şi eliminatorie); ora 9,30 – verificarea auzului muzical şi a dicţiei (eliminatorie); ora 11,30 – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase.

Verificarea dicţiei se va face prin rostirea unor rugăciuni, iar proba muzicală va fi susţinută prin intonarea unor cântări bisericeşti şi patriotice. Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă, verificarea simţului ritmic. Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţuni teoretice. Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa scolară de religie, clasele VII-VIII. Informaţii suplimentare se pot afla la secretariatul liceului la numărul de telefon 0255 512 666.

Începând cu anul 2006, şcoala funcţionează într-un nou imobil, situat pe str. Ardealului nr. 29. Aici, prin grija Preasfinţitului Lucian, Episcopia Caransebeşului a amenjat un spaţiu nou, modern, adecvat cerinţelor educaţionale actuale, atât în plan administrativ, cât şi în plan educaţional. S-a realizat astfel o legătură rodnică între Episcopie şi Seminarul Teologic.

Având în faţă pilda teologilor caransebeşeni şi contribuţia pe care au adus-o la îmbogăţirea tezaurului teologic, spiritual şi cultural al Bisericii Ortodoxe Române, celor ce ostenesc astăzi aici – clerici şi laici deopotrivă – le revine menirea sfântă de a pregăti elemente capabile să păstreze şi să sporească prestigiul acestei venerabile Şcoli Teologice, câştigat cu atâta trudă şi nu de puţine ori cu sacrificii, de vrednicii noştri înaintaşi.

Data: 1 iunie 2011 • Vizualizări: 1203