Admiterea la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş -2011

Admiterea la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş -2011
În data de 3 iunie 2011, Seminarul Teologic din Caransebeş a organizat admiterea în ciclul liceal de profil, după ce candidaţii, absolvenţi ai ciclului gimnazial de opt clase, în perioada 31 mai - 2 iunie, au avut posibilitatea să se înscrie la secretariatul instituţiei teologice
Autor: Serviciul cultural
În data de 3 iunie 2011, Seminarul Teologic din Caransebeş a organizat admiterea în ciclul liceal de profil, după ce candidaţii, absolvenţi ai ciclului gimnazial de opt clase, în perioada 31 mai - 2 iunie, au avut posibilitatea să se înscrie la secretariatul instituţiei teologice.

Examenul propriu-zis a fost precedat de vizita medicală a candidaţilor, continuând cu verificarea cunoştinţelor religioase şi aptitudinilor specifice profilului teologic- ortodox:

Probele orală a fost apreciată prin calificativele admis/respins. Acestea au constat în: verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cântări bisericeşti, patriotice sau populare, verificarea dicţiei prin rostirea unei rugăciuni sau citirea unor pasaje din cărţile de cult şi verificarea simţului ritmic, a gamei Do major, luarea tonului după pian;

Proba scrisă a fost apreciată prin evaluare cu note între 1,oo şi 10.
Evaluarea candidaţilor s-a făcut în baza subiectelor din programa la disciplina Religie aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru anul şcolar 2011-2012, subiecte ce se regăsesc şi în programa şcolară pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.

Pentru această probă s-au extras din programă trei subiecte: 1.Rugăciunea în viaţa creştinului; 2.Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă; 3.Pilda semănătorului – primire şi împlinire a Cuvântului lui Dumnezeu, cu notificarea de a se trata obligatoriu două subiecte din cele trei propuse.

La Seminarul Teologic-Liceal Ortodox „Ep. Ioan Popasu” din Caransebeş s-au înscris un număr de 24 de candidaţi din Eparhia Caransebeşului, cât şi din eparhiile judeţelor vecine: Hunedoara Timiş şi Arad, concurenţi pe 30 de locuri disponibile pentru clasa a IX-a. În urma evaluărilor făcute pe baza baremelor de corectare avizate, au fost admişi 26 de candidaţi. Pentru locurile rămase neocupate se va organiza, conform metodologiei o altă examinare la începutul lunii iulie.

Comisia de examinare a avut următoarea componenţă: Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului (preşedinte), pr. dir. C-tin Train, Arhim. prof. Constantin Timiş, pr. prof. Pavel Marcu, pr. prof. Rusalin Isac, pr. prof. Pătruţ Bănăduc, arhid. Prof. Vicenţiu Românu, pr. prof. Laurenţiu Iacob (membri evaluatori), Viorica Zaharia (secretar de comisie).

„Am constatat cu mare bucurie, că deşi am avut un număr de candidaţi care nu au ocupat cele 30 de locuri disponibile, tinerii s-au prezentat foarte bine, atât din punct de vedere practic, cât şi teoretic. Considerăm că este meritul lor şi al preoţilor care i-au format şi le-au descoperit această chemare de misionar.” ne-a mărturisit Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian.

„ Pe tinerrii admişi îi aşteaptă o perioadă frumoasă, de care se vor bucura şi pe care o vor aprecia la momentul cuvenit. Mai mult decât atât, pe lângă studiu, ne vom ruga împreună şi nădăjduim să creştem duhovniceşteîn tinda Bisericii lui Hristos, pe care o vor sluji aceşti copii de astăzi şi preoţii de mâine” ne-a mai declarat părintele arhimandrit Constantin Timiş, spiritual şi dascăl la şcoala teologică din Caransebeş.

Data: 3 iunie 2011 • Vizualizări: 1453