Admiterea la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş

Admiterea la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş
În data de 15 iunie 2010, Seminarul Teologic din Caransebeş a organizat admiterea în ciclul liceal de profil
Autor: Serviciul Cultural
În data de 15 iunie 2010, Seminarul Teologic din Caransebeş a organizat admiterea în ciclul liceal de profil, după ce candidaţii, absolvenţi ai ciclului gimnazial de opt clase, în perioada 11-14 iunie, au avut posibilitatea să se înscrie la secretariatul instituţiei noastre.

Examenul propriu-zis a fost precedat de vizita medicală a candidaţilor, continuând cu verificarea cunoştinţelor religioase şi aptitudinilor specifice profilului teologic- ortodox:

•Proba orală (apreciată cu calificativul admis/respins):
a)verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cântări bisericeşti, patriotice sau populare;
b)verificarea dicţiei prin rostirea unei rugăciuni sau citirea unor pasaje din cărţile de cult;
c)verificarea simţului ritmic, a gamei Do major, luarea tonului după pian;

•Proba scrisă (apreciată prin evaluare cu note între 1,oo şi 10).
Evaluarea candidaţilor s-a făcut în baza subiectelor din programa la disciplina Religie aprobată de Sf. Sinod al B.O.R. pentru anul şcolar 2010-2011, subiecte ce se regăsesc şi în programa şcolară pentru clasele a VII-a şi a VIII-a.

Pentru această probă s-au extras din programă trei subiecte: 1.Dumnezeu Creatorul; 2.Sărbători în cinstea Maicii Domnului; 3.Autocefalia B.O.R. Ridicarea la rangul de patriarhie, cu notificarea de a se trata obligatoriu două subiecte din cele trei propuse.
La Seminarul Teologic-Liceal Ortodox „Ep. Ioan Popasu” din Caransebeş s-au înscris un număr de 24 de candidaţi, atât din Eparhia Caransebeşului, cât şi din eparhiile judeţelor vecine: Hunedoara, Mehedinţi, Timiş şi Arad, concurenţi pe 30 de locuri disponibile pentru clasa a IX-a. În urma evaluărilor făcute pe baza baremelor de corectare avizate, au fost admişi 22 de candidaţi, 2 fiind respinşi (având sub nota 6,00 la proba scrisă. Pentru locurile rămase neocupate se va organiza, conform metodologiei o altă examinare la începutul lunii iulie.

Comisia de examinare a avut următoarea componenţă: pr. dir. C-tin Train (preşedinte), P.S. Lucian Mic, Arhim. prof. Constantin Timiş, pr. prof. Pavel Marcu, pr. prof. Rusalin Isac, pr. prof. Pătruţ Bănăduc, arhid. Prof. Vicenţiu Românu, pr. prof. Laurenţiu Iacob (membri evaluatori), Viorica Zaharia (secretar de comisie).

Data: 16 iunie 2010 • Vizualizări: 1574