Admiterea la Seminarul Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş Iunie 2010

Admiterea la Seminarul Teologic Liceal „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş Iunie 2010
Pentru sesiune a de admitere din vara anului 2010, perioada de înscriere la Seminarul Teologic din Caransebeş este de 11 – 14 iunie, iar admiterea se va organiza în data de 15 iunie, cu începere de la ora 8.00.
Autor: Serviciul Cultural
Pentru sesiune a de admitere din vara anului 2010, perioada de înscriere la Seminarul Teologic din Caransebeş este de 11 – 14iunie, iar admiterea se va organiza în data de 15 iunie, cu începere de la ora 8.00.

Se vor da probe orale şi scrise pentru verificarea aptitudinilor:

PROBE ORALE:
a)verificarea dicţiei prin rostirea unei rugăciuni;
b)verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cântări bisericeşti
c)verificarea simţului ritmic
d)vizita medicală
e)verificarea aptitudinilor muzicale

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

PROBE SCRISE
Lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie.


CONDIŢII DE ADMITERE
• Media generală de absolvire a claselor V-VIII să fie minim 7,00; iar la purtare minim 9,00
• Recomandarea preotului paroh
• Binecuvântarea Chiriarhului locului
• Probele eliminatorii sunt:
• Nota minimă de admitere la proba scrisă la religie este 6,00
• Calculul MFA se face astfel:
MFA = ( 3xMA+APT ) : 4


(Ponderea notei lucrării scrise în MFA este de 25%)


Seminarul oferă noilor elevi:
-săli noi de clasă mobilate corespunzător;
-cazare în cămin sau în gazdă;
-elevii cu probleme sociale vor fi susţinuţi financiar de Episcopia Caransebeşului;
-biblioteca însumând peste 30 000 volume;
-biserică pentru oficierea serviciilor divine;
-amfiteatru pentru orele de muzică;
-cabinet de informatică.

Din punct de vedere instructiv – educativ, seminarul oferă elevilor:

-îmbinarea armonioasă între studiul disciplinelor laice şi celor de specialitate;
-la terminarea studiilor se asigură diploma de bacalaureat şi certificat de atestare profesională;
-program religios zilnic şi servicii divine complete în duminici şi sărbători;
-asistenţă religioasă din partea preoţilor duhovnici ai şcolii;
-uniformă distinctivă;
-activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii;
-ansamblu coral;
-excursii de studii;
-posibilitatea participării la activităţi specifice cu caracter internaţional;
-consilierea elevilor, orientarea şi acordarea transferului către instituţii de învăţământ de alte profiluri, în cazul în care nu se poate confirma vocaţia lor pentru preoţie.

Candidaţii care vor să-şi depună dosarul pentru înscriere la Seminarul teologic din Caransebeş sunt aşteptaţi în perioada 11 – 14 iunie la sediul seminarului în Caransebeş, strada Ardealului, nr. 29.

Data: 28 mai 2010 • Vizualizări: 2056