Adunarea generală C.A.E. a Episcopiei Caransebeșului

Adunarea generală C.A.E. a Episcopiei Caransebeșului
Miercuri, 5 noiembrie, în Sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului a avut loc ședința Adunării generale a Casei de ajutor eparhial
Autor: Serviciul Social-Misionar
Miercuri, 5 noiembrie, în Sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului a avut loc ședința Adunării generale a Casei de ajutor eparhial. În cadrul ședinței s-au avut în vedere mai multe hotărâri pentru bunul mers al activităților și s-a prezentat și aprobat noul model de adeziune precum și a noilor documente tip de funcționare a administrației Casei de ajutor eparhial.

Au participat membrii Permanenței Consiliului Eparhial, protopopii și contabilii celor patru protopopiate ale Episcopiei Caransebeșului, precum și reprezentanții clerului din cadrul Casei de ajutor eparhial.

În urma analizei interne a Consiliului director și în baza consultărilor Adunării generale s-a aprobat noul statut și s-a hotărât modificarea dobânzilor anuale, micșorându-se începând cu data de 1 ianuarie 2015. Totodată s-a luat în vedere solicitarea tuturor membrilor din eparhie, de modificarea plafonului maxim de împrumut, drept pentru care începând cu data de 1 ianuarie 2015 plafonul de împrumut va fi mai mare. De asemenea s-a făcut execuția bugetară pe primele 10 luni.

„Cu privire la ajutorul social, pe lângă ajutorul de înmormântare s-a luat hotărârea ca toți membrii Casei de ajutor reciproc să poată beneficia de ajutorul de naștere, drept pentru care și prin aceasta Casa de ajutor eparhial vine în sprijinul contribuabililor și a celor care sunt înscriși tocmai pentru a-și îndeplini menirea sa statutară”, a subliniat părintele Casian Rușeț, secretar eparhial.

Toate veniturile obținute din dobânzile Casei de ajutor eparhial vor fi direcționate spre Sectorul social-filantropic al Eparhiei Caransebeșului.

Casa de ajutor eparhial este coordonată prin Adunarea generală, care se întrunește ordinar, o dată pe an și ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală la rândul ei este coordonată prin consiliul director, care este împuternicitul sau organul executiv al acesteia. Consiliu director al Casei de ajutor eparhial este desemnat de către Adunarea generală și aprobat de către chiriarhul eparhiei. De asemenea ierarhul aprobă fiecare proces verbal și fiecare hotărâre a consiliului, el întrunindu-se cel puțin o dată pe lună pentru a aproba împrumuturile, respectiv solicitările membrilor acesteia.

Data: 6 noiembrie 2014 • Vizualizări: 1080