Adunarea Naţional Bisericească la Patriarhie

Adunarea Naţional Bisericească la Patriarhie

Album foto
În Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a avut loc, la 15 februarie 2012, şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti a Bisericii Ortodoxe Române
Autor: www.basilica.ro
În cadrul şedinţei de lucru, a fost examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2011 în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-liturgică, cultural-misionară şi social-filantropică, viaţa monahală, învăţământul teologic şi predarea religiei în şcolile publice, activitatea editorial-filantropică şi mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcţiile de noi lăcaşuri de cult, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile româneşti din străinătate, relaţiile interbisericeşti şi interreligioase etc.

A fost apreciată activitatea bogată desfăşurată de Biserica Ortodoxă Română în anul 2011, fiind evidenţiate canonizările de noi sfinţi români (Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici, Sfinţii Ierarhi Andrei Şaguna şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei), precum şi manifestările de la Patriarhia Română cu prilejul sărbătorii Cuviosului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Catedralei patriarhale şi al Capitalei, atunci când a fost organizat pelerinajul Calea Sfinţilor şi s-a sfinţit biserica-paraclis a Catedralei Mântuirii Neamului, în prezenţa Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, adus pentru prima dată la Bucureşti. De asemenea, a fost reliefată intensificarea activităţilor educaţional-catehetice cu copiii şi tinerii prin cele două programe naţionale ale Patriarhiei Române, „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”.

A mai fost evidenţiată opera social-filantropică din cuprinsul Patriarhiei Române desfăşurată prin intermediul a 706 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 171 cantine sociale şi brutării, 58 instituţii ce oferă servicii medicale şi farmacii, 80 centre de zi pentru copii, 11 centre educaţionale, 46 centre de zi pentru vârstnici şi 22 de servicii de îngrijire vârstnici, 40 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 39 grădiniţe sociale, afterschool şi şcoli speciale, 22 locuinţe protejate, 130 centre de informare, de consiliere şi centre de resurse, 6 instituţii de învăţământ pentru adulţi, 33 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenţei domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 13 campusuri de tabără.

În cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, se derulează în prezent 767 de proiecte şi programe sociale, din care: 22 cu finanţare externă, 24 cu finanţare publică, 561 finanţate din fonduri proprii şi 160 cu finanţare mixtă.

În cadrul aşezămintelor social-filantropice şi prin intermediul programelor şi proiectelor sociale au fost acordate 895. 350 de servicii sociale unui număr de 211. 495 de beneficiari unici, respectiv:

- 166.397 de servicii sociale pentru 105.717 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii şi Statului, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţii aflaţi la muncă în străinătate;

- 40.987 de servicii sociale pentru 19.143 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA);

- 640.694 de servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate;

- 47.272 de servicii sociale pentru 11.883 victime ale traficului de persoane, şomeri, victime ale violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor naturale.

Pentru susţinerea activităţilor social-filantropice şi pentru sprijinirea sinistraţilor în anul 2011 la nivelul Patriarhiei Române s-au cheltuit peste 54.000.000 lei.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat eforturile deosebite ale Patriarhiei Române pentru continuarea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului. În acest context, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit ierarhilor, clericilor şi credincioşilor pentru ajutorul financiar în cadrul colectei naţionale pentru construirea noii Catedrale patriarhale care se desfăşoară în toate bisericile şi mănăstirile din Patriarhia Română din vara anului 2011.

Patriarhul României a subliniat că Biserica Ortodoxă Română trebuie să îşi intensifice lucrarea sa pastoral-socială şi să stimuleze noi modalităţi de promovare a solidarităţii umane şi cooperării responsabile cu scopul rezolvării practice a problemelor sociale care confruntă majoritatea românilor pentru depăşirea crizei economice şi spirituale.

Data: 15 februarie 2012 • Vizualizări: 1941