Anunţ public privind decizia de încadrare

Anunţ  public privind  decizia  de  încadrare
Episcopia Caransebeşului titular al proiectului *Asezământ monahal – social „Ţara Almăjului”* , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată
Autor: Serviciul Economic
Episcopia Caransebeşului titular al proiectului *Asezământ monahal – social „Ţara Almăjului”* , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluarea impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul *Asezământ monahal – social „Ţara Almăjului”*, propus a fi amplasat în judeţul Caraş–Severin, localitatea Bozovici, sat Bozovici, extravilan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30, şi vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.11.2014.

Data: 4 noiembrie 2014 • Vizualizări: 693