Apariţii editoriale închinate „Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor” în Episcopia Caransebeşului

Apariţii editoriale închinate „Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor” în Episcopia Caransebeşului
De curând, la Editura Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, a apărut volumul de carte „Sfinţii Tămăduitori şi Doctori fără de arginţi” şi pliante despre teologie bolii şi a suferinţei, despre taina Sfântului Maslu şi despre Sfântul mitropolit Andrei Şaguna
Autor: Serviciul Prezidial
De curând, la Editura Diecezană a Episcopiei Caransebeşului, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian, a apărut volumul de carte „Sfinţii Tămăduitori şi Doctori fără de arginţi”, colecţie alcătuită şi îngrijită de pr. prof. lect. univ. Alin Câmpean şi pr. prof. lect. univ. Daniel Alic. Volumul cuprinde 84 de pagini în care sunt prezentate vieţile şi minunile doctorilor fără de arginţi, cinstiţi de Biserica noastră, precum şi ilustraţii cu icoanele acestora. Pentru ilustrarea, în context liturgic şi duhovnicesc a rolului şi importanţei acestor sfinţi, în volumul amintit sunt expuse şi troparele lor şi unele stihiri reprezentative. Totodată, în finalul cărţii sunt tipărite diferite rugăciuni pentru bolnavi şi pentru cei care îi îngrijesc pe bolnavi.

Iniţiativa tipăririi acestui volum de carte, tip broşură, aparţine Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, care şi prin acest mod a dorit să evidenţieze importanţa pe care Biserica o arată suferinţei, prin rugăciunea permanentă pentru cei bolnavi. Această broşură a fost achiziţionată de toate parohiile Eparhiei şi a fost împărţită gratuit în spitalele şi centrele sociale din judeţul Caraş-Severin.

„Pentru că anul 2012 este în tot cuprinsul Patriarhiei Române „Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, Episcopia Caransebeşului a editat prezenta lucrare ce înfăţişează viaţa celor mai cunoscuţi sfinţi tămăduitori şi doctori fără de argint pe care i-a odrăslit Biserica. Pe lângă sfinţii pomeniţi în slujbele noastre bisericeşti ca tămăduitori şi grabnic ajutători au mai fost adăugaţi sfinţi taumaturgi care au trăit mai recent şi care se bucură de cinste şi mare evlavie în rândul poporului dreptcredincios. Binecuvântăm apariţia acestei lucrări pe care o considerăm folositoare pentru sporul duhovnicesc al credincioşilor noştri.”

În acelaşi timp, au mai fost editate pentru toţi credincioşii Episcopiei Caransebeşului, pliante despre teologie bolii şi a suferinţei, despre taina Sfântului Maslu şi despre Sfântul mitropolit Andrei Şaguna. Aceste pliante se împart gratuit, în fiecare duminică după Sf. Liturghie în fiecare unitate de cult şi au ca scop informarea credincioşilor despre importanţa taine Sf. Maslu, precum şi despre profunzimea teologiei bolii şi a suferinţei în Ortodoxie. Şi aceste pliante au fost distribuite gratuit în unităţile social-filantropice şi spitaliceşti.

O altă apariţie editorială recentă e Editurii Diecezane a Episcopiei Caransebeşului este broşura „Reprezentări iconice ale Sfântului Ierarh Andrei Şaguna în bisericile Episcopiei Caransebeşului”. Această apariţie a fost publicată în contextul în care în Episcopia Caransebeşului anul 2012 este şi „Anul omagial Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna şi Banatul”. În acest volum sunt evidenţiate toate reprezentările iconice ale Sfântului Andrei Şaguna în bisericile Episcopiei Caransebeşului, în special în tronurile arhiereşti din zona Oraviţei.

Întrucât Sfântul mitropolit al Transilvaniei a fost şi ctitorul Eparhiei Caransebeşului, în Banatul Montan este cinstit în mod aparte de cler şi popor. În cuvântul argument al chiriarhului se aminteşte: „Legăturile Sfântului Ierarh Andrei Şaguna cu Banatul nu se mărginesc doar la lupta pentru înfiinţarea Episcopiei Caransebeşului şi la activitatea bisericească desfăşurată aici după 1865. Sunt date documentare concrete care atestă că tânărul teolog Andrei Şaguna a vizitat în dese rânduri localitatea Oraviţa, locul unde locuia mătuşa sa, Alexandra Şaguna, membră fondatoare a Teatrului Vechi din Oraviţa şi prima preşedintă a Societăţii Femeilor Creştine Ortodoxe din Oraviţa – 1819. Casa familiei Şaguna, ridicată în anul 1792, se păstrează şi azi pe strada ce poartă numele marelui ierarh, la nr. 28. În această casă şi-a vizitat Andrei Şaguna rudeniile în perioada cât a studiat teologia la Vârşeţ, apoi cât a fost profesor la aceeaşi instituţie şcolară. Considerăm că tipărirea unui pliant care să înfăţişează reprezentările Sfântului Ierarh Andrei Şaguna din bisericile Episcopiei Caransebeşului este un act de cinstire adusă providenţialului om şi ierarh cuprins prin faptele sale în aura sfinţeniei lui Dumnezeu şi, totodată, o comemorare a legăturilor pe care acesta le-a avut cu Banatul.”

Mitropolitul Andrei Şaguna a fost un adevărat părinte al românilor din Transilvania, iar mai apoi din Banat. A fost un apărător înflăcărat al Ortodoxiei dreptmăritoare, dar, în acelaşi timp, şi un apostol luminat de Duhul Sfânt, care punea mai presus de toate dragostea în Hristos şi unirea naţională decât ura, vrajba şi dezbinarea confesională. Imediat după moarte credincioşii l-au considerat un adevărat sfânt, ca unul care a contribuit la renaşterea vieţii naţionale, politice, culturale şi spirituale a românilor din teritoriile intracarpatice.

De aceea, în multe biserici româneşti, dar mai ales în Banatul de munte, cu preponderenţă pe Valea Caraşului pe care a vizita-o mai des, chipul lui a fost zugrăvit cu multă evlavie pe tronurile arhiereşti.

Se doreşte ca aceste broşuri să reprezinte un crâmpei de teologie practică şi accesibilă pentru credincioşi, atât prin grafica atractivă şi de bună calitate, cât mai ales prin conţinutul consistent atât în informaţie, cât şi în spiritualitate ortodoxă.

Data: 16 martie 2012 • Vizualizări: 811