Atmosferă de sărbătoare în Parohia Şuşca, Protopopiatul Oraviţa

Atmosferă de sărbătoare în Parohia Şuşca, Protopopiatul Oraviţa
Seară duhovnicească la parohia Şuşca
Autor: Pr. Remus Căta
Cuvintele psalmistului David „Veselitu-m-am de cei mi-au zis mie: în casa Domnului voi merge!” (Psalm 121, 1), exprimă în chip fericit bucuria sfântă ce ne-a copleşit inimile, astăzi la praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, când - cu ajutorul lui Dumnezeu - suntem împreună, preoţi şi credincioşi, pentru un mare eveniment în această mică parohie Şuşca: seara duhovnicească la care participă cei 12 preoţi din Centrul Pastoral Misionar Moldova-Nouă.Într-o astfel de atmosferă cu totul sărbătorească, primul nostru gând este să înălţăm rugăciune de mulţumire către Dumnezeu, Care ne-a binecuvântat cu această mare bucurie, zicând odată cu Solomon împăratul: Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu asemenea Ţie, nici în cer sus, nici pe pământ jos; Tu păzeşti legământul şi ai milă de robii Tăi care umblă cu toată inima lor înaintea Ta! (III Regi, 8, 23).

În prag de seară am poposit aşadar în această primă parohie românească la intrarea Dunării în ţară--o parohie mică după cum spuneam mai sus dar cu suflete mari-- pentru a săvârşi Sfânta Taină a Maslului. Slujba sfântă a fost săvârşită de un sobor de 7 preoţi din care au făcut parte: pr. Remus Căta de la Parohia “Sf.Împ. Constantin şi Elena” Moldova-Nouă, coordonatorul Centrului Pastoral Misionar, pr.Dorin Nistoran de la Parohia Sicheviţa, pr.Mihai Ienea de la Parohia Coronini, pr.Marcel Mărculescu de la Parohia Adormirea Maicii Domnului Moldova-Nouă, pr.Radu Ţenovici de la Parohia Moldoviţa, pr.Ioan Matei de la Parohia Şuşca şi pr.Ioan Nedelcu de la Parohia Pojejena.

Răspunsurile la strană au fost date de: pr.Cristian Ienea de la Parohia Berzasca, pr. Dan Nistoran de la Parohia Gornea, pr.Iova Megheleş de la Parohia „Sf.M.Mc.Gheorghe” Moldova-Nouă şi teologul Găină Adrian. La momentul rânduit părintele Marcel Mărculescu de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Moldova-Nouă a rostit un cuvânt de învăţătură despre recunoştinţă şi stăruinţa în rugăciune.

Rugăciunea şi credinţa femeii canaanence din Evanghelie a fost atât de mişcătoare, de stăruitoare şi plină de smerenie că vedem pe însuşi Mântuitorul Hristos mirându-se şi zicând: "O, femeie, mare este credinţa ta!" Pentru rugăciunea ei fierbinte şi pentru străduinţa ei, Dumnezeu face zadarnică puterea iadului şi vindecă pe fiica ei, alungând pe demonul care chinuia biata copilă.

Un om înţelept îşi îndreaptă duhul înăuntrul său şi îl coboară în inima sa. Atunci harul lui Dumnezeu îl luminează şi el se află într-o stare de linişte suprapământească, adică, având conştiinţa împăcată, căci el contemplă harul Sfântului Duh în interiorul său, după cuvântul lui Dumnezeu: “Unde este pace, acolo sălaşlueşte El”.Şi astfel se cuvine ca noi să ne îndreptăm toate gândurile, dorinţele şi faptele spre dobândirea păcii lui Dumnezeu, strigând totodată împreună cu Biserica: “Doamne Dumnezeul nostru, pacea Ta dă ne-o nouă...” (Isaia 26, 12).

Finalul serii duhovniceşti a aparţinut părintelui paroh Matei Ioan-Virgiliu care a mulţumit tuturor şi ne-a invitat la o agapă frăţească.

Următoarea întâlnire va avea loc în seara zilei de joi, 25 noiembrie, la Parohia „Sf.Împ.Constantin şi Elena” Moldova Nouă, unde se va săvârşi întâiul Paraclis al Maicii Domnului.

Data: 22 noiembrie 2010 • Vizualizări: 867