Bucurie duhovnicească pentru elevii Școlii Gimnaziale Goruia

Bucurie duhovnicească pentru elevii Școlii Gimnaziale Goruia
Cu ocazia sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi, elevii Școlii Gimnaziale din Parohia Goruia, însoțiți de profesori, au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
Autor: Serviciul Social-Misionar
Joi,30 ianuarie, cu ocazia sărbătoririi Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, elevii Școlii Gimnaziale Goruia, însoțiți de profesorul de religie Marius Simion, doamna profesor de limba și literatura română Ana Hațegan și învățătoarea Ana Bona, au participat la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu acest prilej părintele paroh Petru Bona a rostit un cuvânt de învățătură, în care a explicat pe scurt viața și activitatea Sfinților, mulţumind tuturor celor prezenți și îndemnându-i totodată a-i avea ca modele în viață pe Sfinții Trei Ierarhi.

La inițiativa profesorului de religie Marius Simion, împreună cu părintele paroh Petru Bona, le-au explicat elevilor în amănunt părțile bisericii: pronaos, naos și altar, partea cea mai importantă fiind altarul. Părintele paroh le-a arătat elevilor obiectul cel mai important din biserică, care este Sfânta Masă, obiectele aflate pe Sfânta Masă: Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfântul Chivot, sfeșnicele, de asemenea le-a arătat și obiectele liturgice de la proscomidiar: Sfântul Potir, Sfântul Disc, Steluța, Copia, Lingurița, precum și importanța și semnificația veșmintelor liturgice, pentru o mai bună fixare și consolidare a cunoștiințelor teoretice primite la orele de religie.

Elevii au fost îndemnați să participle la Sfânta Taină a Spovedaniei pentru a se putea învrednici de primirea Sfintei Împărtășanii, Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Se nădăjduiește ca astfel de activități să mai aibe loc în primitoarea Biserică „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Parohia Goruia.

Data: 31 ianuarie 2014 • Vizualizări: 1092