Cartea „Biserică și comunitate în Protopopiatul Bocșei 1892 – 1950” motiv de sărbătoare cultural-spirituală la Bocșa

Cartea „Biserică și comunitate în Protopopiatul Bocșei 1892 – 1950” motiv de sărbătoare cultural-spirituală la Bocșa
Duminică, 13 mai, avut loc la Casa de Cultură din Bocșa lansarea volumului „Biserică și comunitate în Protopopiatul Bocșei 1892 – 1950” scrisă de părintele Ciprian Costiș, părintele Daniel Crecan și prof. Mihai Vișan
Autor: Gabriela Șerban
Pentru a marca așa cum se cuvine „Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, Episcopia Caransebeșului a pregătit câteva evenimente importante derulate pe parcursul acestui an 2018.

Evenimentul din 13 mai 2018 desfășurat în orașul Bocșa a fost unul dintre aceste momente și s-a dovedit a fi unul complex și important, transformând o zi de duminică într-o adevărată sărbătoare cultural-spirituală a unității de credință și neam.

Dacă dimineața a fost dedicată unei frumoase slujiri arhierești și sfințirii de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a picturii care îmbracă Biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Bocșa Montană, pictură realizată cu măiestrie și talent de artistul Rita Aldea, partea a doua a zilei a fost dedicată cărții, fiind adusă în atenția publicului bocșean o lucrare semnată de preoții Daniel Crecan și Ciprian Costiș, coordonați de profesorul istoric Mihai Vișan și intitulată „Biserică și comunitate în Protopopiatul Bocșei 1892 – 1950”.

„Prin faptul că aceste localități au fost reprezentate cu mult sacrificiu la Alba Iulia, ne îndreptățește să încurajăm cercetarea istoriei și devenirii acestora, întrucât întotdeauna din obștea comunității s-au ridicat oameni pe care neamul s-a sprijinit. Un astfel de demers este și cel al lucrării de față, realizat prin osteneala celor trei bocșeni, respectiv preotul Daniel Crecan, preotul Ciprian Costiș și profesorul Mihai Vișan”. Specifică Preasfințitul Părinte Lucian în Prefața volumului, continuând explicit: „ Această lucrare cu specific local, dar cu interes general, nu este un demers singular, dacă ne referim la lucrarea Mihail Gașpar – un corifeu al culturii bănățene, editată în 2016 de către doi dintre autorii acestui volum. Considerăm că prin editarea acestei lucrări de cercetare istorică se pune în valoare o dată în plus contribuția Bocșei la viața culturală, socială, dar mai ales eclezială a Banatului, responsabilizându-ne pe cei de astăzi și pe cei de mâine la consolidarea și dăinuirea valorilor tradiționale românești”, Conchide Preasfinția Sa.

„Problematica abordată în volumul de față - Biserică și comunitate în Protopopiatul Bocșei 1892 – 1950 – rămâne un punct de pornire absolut nou în cercetarea istoriografică a diecezei noastre, deoarece, până acum, n-a mai fost realizat vreun studiu propriu-zis privind protopopiatul Bocșei, existând doar lucrări și studii în care tractul bocșean apare prezentat doar tangențial”, subliniază autorii.

„Centenarul Unirii ne obligă moralmente să readucem în actualitate rolul militant și deosebit de activ al unora dintre slujitorii altarului din acea perioadă, care s-au postat, fără rezerve și fără temeri, în fruntea mișcării bănățene de promovare a valorilor moral-creștine, românismului într-un spațiu plurietnic și împlinirii dezideratului Marii Uniri de la 1918, fiindu-ne pildă prin întreaga lor dăruire pe altarul credinței și conștiinței de neam și țară”, explica în final prof.dr. Mihai Vișan.

Volumul „Biserică și comunitate în Protopopiatul Bocșei 1892 – 1950” a apărut, în Colecția „Studii și cercetări umaniste”, Seria „Istorie și studii culturale” și, potrivit autorilor, „se vrea a oferi publicului larg, consumator de carte scrisă, o oglindă asupra stilului arhitectonic și artistico-iconografic promovat în spațiul bisericesc tractual bocșean, care să reliefeze specificitatea locului, precum și dimensiuni ale contagiunii cu arta și arhitectura apuseană sau cea națională, odată cu perioada interbelică”.

Ziua de 13 mai 2018 a fost pentru credincioșii bocșeni una binecuvântată de Dumnezeu avându-l ca oaspete, de-a lungul întregii zile, pe Prea Sfințitul Părinte Lucian, neobositul nostru ierarh, însoțit de Prea Onoratul Părinte Protopop Gheorghe Șuveți, însoțit de Grupul Psaltic Ethos din Caransebeș, înălțătoare voci care au înnobilat evenimentul, dar și de preoți ai Bocșei, de ieri și de azi. Acestora s-au alăturat prieteni din Banatul Sârbesc – de la Sărcia -, oficialități locale și județene, oameni de cultură și credincioși din parohiile Protopopiatului Reșița.

În final tineri ai Liceului „Sabin Păuța” din Reșița au încântat publicul cu acorduri de trompetă și vioară, iar corul „Armonia” al Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae” din Bocșa Română, sub bagheta magică a dirijorului pr.drd. Silviu Ferciug, au încheiat maiestuos o zi și un eveniment dedicat Bocșei și istoriei sale cultural-spirituale.

Data: 15 mai 2018 • Vizualizări: 775