Cursuri pentru cântăreți bisericești

Cursuri pentru cântăreți bisericești
Începând din luna martie, 2017, Episcopia Caransebeşului, prin Centrul de formare profesională a adulţilor, va organiza un program de perfecționare și asimilare a cântăreților bisericești
Autor: Anca-Mariana Câmpean
Începând din luna martie, 2017, Episcopia Caransebeşului, prin Centrul de formare profesională a adulţilor, va organiza un program de perfecționare și asimilare a cântăreților bisericești, obligatoriu pentru angajaţii din cadrul eparhiei. Cursurile vor fi susţinute şi evaluate de profesori de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, precum şi de preoţi profesori de la Centrul eparhial.

Participanţii la cursuri vor învăţa şi vor pune în practică în acelaşi timp, noțiuni de Tipic Bisericesc, Liturgică, Muzică Bisericească, Legislație bisericească, precum și noțiuni elementare de Catehism, astfel încât să fie respectată întocmai rânduiala sfintelor slujbe. Cântarea bisericească se va preda în varianta cântării tradiționale bănățene, specifică acestor locuri, cât și cântare psaltică și bineînțeles, potrivit îndrumărilor Sfântului Sinod, se va aborda și cântarea uniformizată.

Cursurile de perfecționare a cântăreților bisericești se vor desfășura într-o zi peste săptămână, marțea la Reşiţa, în incinta Protopopiatului, pentru angajaţii Protopopiatelor Reşiţa şi Moldova Nouă, respectiv joia la Caransebeş, în incinta Seminarului Teologic, pentru angajaţii Protopopiatelor Caransebeş şi Băile Herculane, fiecare grupă fiind formată din maxim 30 de persoane participante. Perioada de desfăşurare va fi cuprinsă între lunile martie-iunie 2017, iar examenul va fi susţinut la sfârșitul lunii iunie.

- materiile predate vor fi: muzică și tipic (4 cursuri pe lună), cântare corală (2 cursuri pe lună), catehismul și legislație bisericească (1 curs pe lună);
- cursul se adresează cu precădere angajaților parohiilor, care vor fi prezenți obligatoriu, iar candidații din exterior vor fi supuși la o preselecție, în funcție de numărul de locuri disponibile;
- vârsta de participare a candidaților din exterior va fi între 16 – 55 ani, fiind acceptați doar candidați cu aptitudini muzicale și cu dicție.

Menţionăm că în acest mod, angajaţii în funcţia de cântăreţ bisericesc de la cele patru protopopiate ale Episcopiei Caransebeşului vor fi periodic reevaluaţi de personal calificat, urmând ca celor care nu vor absolvi cursul organizat în acest sens, să li se retragă calitatea de cântăreţ bisericesc şi în consecinţă, se va trece la încetarea contractului individual de muncă, conform art. 56, alin 1, lit. g din Codul Muncii. La parohiile unde nu sunt angajaţi cântăreţi bisericeşti, dar există posturi neclericale, va fi obligatorie asigurarea cântării la strană de personal pregătit în acest sens. Persoanele angajate în funcţia de îngrijitor se vor putea înscrie la aceste cursuri de formare profesională.

Data: 15 februarie 2017 • Vizualizări: 700