Concert de muzică și poezie creștină susținut de corul „Menestrelul” în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița

Concert de muzică și poezie creștină susținut de  corul „Menestrelul” în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița
În Duminica de după Botezul Domnului, în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița, la finalul Sfintei Liturghii, grupul coral de copii „Menestrelul” al Palatului Copiilor din Reșița a susținut un concert de muzică și poezie creștină intitulat „Tot Cerul a luat parte la botezul meu”
Autor: Pr. dr. Borislav Tasici
În Duminica de după Botezul Domnului, în biserica parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița, la finalul Sfintei Liturghii, grupul coral de copii „Menestrelul” coordonat și dirijat de prof. Adriana Ponoran, de la Palatul Copiilor din Reșița, în colaborare cu parohia noastră, a susținut un concert de muzică și poezie creștină intitulat „Tot Cerul a luat parte la botezul meu”, temă, potrivită în preajma luminatului praznic al Bobotezei. Bucuria sărbătorilor a continuat și prin acest concert - un buchet de daruri baptismale împodobit cu armonii de imnuri și lumină sfântă, ce se înscrie într-un itinerariu dedicat acestei perioade, închinată sfințirii: apelor, naturii și a omului, prilej pentru fiecare să-și aprofundeze Botezul creștin.

Părintele paroh, Borislav Tasici, a întâmpinat oaspeții cu un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat în atenția celor prezenți că: ,,Botezul lui Hristos este temelia botezului creştin şi temelia înfierii noastre după har în Dumnezeu, iar darurile duhovnicești primite la Taina Botezului stau înlăuntrul făpturii noastre ca o comoara cerească nevăzută, ascunsă în țarina ființei noastre, așteptând din pruncie sporirea vârstei și vremea minții (Metanoia). Aceste daruri baptismale ne îmbie, lăuntric prin conștiință, și dinafară prin cuvântul Bisericii, la împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, fiind totodată, temelie în formarea omului, încă din pruncie, în duhul valorilor creștine, necesare pentru creșterea duhovnicească a tuturor, de altfel, intens așteptată în spațiul eclezial, și nu numai”.

De asemenea, s-au adus cuvinte de apreciere pentru întregul efort depus de către copii în activitatea corală, care, în timp poate deveni un suport, ce mijlocește copiilor un mediu educațional artistic de valoare, și, care, pe parcursul vieții va contribui substanțial la dezvoltarea acestora ca persoană creștină, deoarece seriozitatea și disciplina dictate de specificul și cerințele fiecărui concert, sunt împletite cu creativitatea, emoția și bucuria copiilor de a se afla în fața publicului, pe scenă sau în biserică, la momente festive sau sărbători creștine. La sfârșitul programului artistic, părintele paroh a mulțumit copiilor - membrii coralei, precum și d-nei prof. Adriana Ponoran, dirijor al grupului coral, pentru spectacolul oferit. Evenimentul s-a bucurat de o audiență numeroasă, ca de fiecare dată, încântată de gingăşia glasurilor cu care au interpretat repertoriul, armonizând bucuria praznicului de la Iordan cu prezența lor în biserică, prin care, s-a înnobilat frumusețea spaţiului sacru.

Cu aleasă prețuire, felicităm cu această ocazie pe toți cei implicați în acest eveniment, în mod special pe copii, care dau mărturie în societate, că, prin darurile spirituale primite în Taina Sfântului Botez – devin un ecou, o voce plină de speranță a Bisericii, deodată cu inaugurarea vieții creștine, în acordul imnului intonat de la botez: „Câţi în Hristos v-aţi botezat, Întru Hristos v-aţi şi îmbrăcat (…) ”, atunci, la a doua naștere a fiecăruia, din apă și din Duh.

Data: 13 ianuarie 2014 • Vizualizări: 1034