Consiliu Eparhial în Episcopia Caransebeșului

Consiliu Eparhial în Episcopia Caransebeșului
Joi, 12 septembrie, în incinta Centrului eparhial, a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Caranebeșului
Autor: Serviciul Prezidial
În cadrul Consiliul Eparhial au fost adoptate mai multe hotărâri menite să îmbunătățească activitățile sectoarelor Eparhiei Caransebeșului.

Sectorul administrativ-bisericesc a prezentat situația personalului clerical şi neclerical din eparhie: angajări, numiri şi încetări de activitate în perioada 1 aprilie - 1 septembrie 2013. Totodată, s-au purtat discuții cu privire la situația disciplinară evaluată în ultimele șase luni, identificându-se deopotrivă măsuri de susținere a activității Consistoriilor Eparhiale. La același sector s-au prezentat parohiile vacante, precum și cererile de ocupare a acestora. În acest sens s-a hotărât împuternicirea Permanenței Consiliului Eparhial de a organiza concursul de capacitate preoțească, pentru absolvenți și concursul de ocupare a unei parohii urbane de preoți candidați. Acestea se vor desfășura în data de 24 respectiv 25 septembrie a.c. La sectorul exarhat s-a analizat posibilitatea înființării de noi așezăminte monahale în eparhie.

La sectorul cultural s-a aprobat comanda calendarelor bisericești pentru anul 2014. S-a hotărât editarea unei broşuri-album care să prezinte toate troiţele şi crucile ridicate anul acesta în Episcopia Caransebeşului. Această propunere a venit din partea oficiilor protopopești.

Pentru dinamizarea activităţilor sectorului social-misionar şi în urma constatărilor nevoilor de ordin social-misionar din arealul municipiului Caransebeș, s-a hotărât înființarea unei cantine sociale în incinta Centrului Eparhial dată fiind și locația centrală a imobilului. S-a luat act cu bucurie de organizarea taberelor de vară organizate de Sectorul de Tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Data: 13 septembrie 2013 • Vizualizări: 1802