Consiliu Eparhial în Episcopia Caransebeşului

Consiliu Eparhial în Episcopia Caransebeşului
Marţi, 3 decembrie, în sala de festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului eparhial, a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Caranebeșului
Autor: Serviciul Prezidial

Marţi, 3 decembrie, în sala de festivităţi „Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului eparhial, a avut loc întrunirea Consiliului Eparhial al Episcopiei Caranebeșului. În cadrul Consiliul Eparhial au fost adoptate mai multe hotărâri menite să îmbunătățească activitățile sectoarelor Eparhiei Caransebeșului.

Sectorul administrativ-bisericesc a prezentat situația personalului clerical şi neclerical din eparhie: angajări, numiri şi încetări de activitate în perioada 1 septembrie – 1 decembrie 2013. De asemenea s-a aprobat noul regulament de procedură contabilă la nivelul parohiilor, ceva fi pus în practică începând cu data de 1 ianuarie 2014. Totodată s-a aprobat emiterea circularei de convocare a adunărilor parohiale electorale. Astfel, ca urmare hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a îndrumărilor Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la stabilirea calendarului alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română (mandatul 2014-2018), s-a hotărât convocarea Adunărilor Parohiale Electorale în vederea desfășurării ședinței de constituire a Adunării Parohiale și pentru alegerea Consiliului și a Comitetului Parohial în biserica parohială, după Sfânta Liturghie în data de 12 ianuarie 2013 sau 19 ianuarie 2013, conform calendarului electoral.

La sectorul cultural s-au purtat discuții cu privire la evaluarea învățământului teologic din Mitropolia Banatului, de către o comisie aprobată de către sinodul mitropolitan. La sectorul economic s-au aprobat proiectele de investiții ce urmează a fi întreprinse la noua catedrală episcopală din Caransebeș şi s-au aprobat proiectele și calendarul investițiilor pentru șantierele din Episcopia Caransebeșului, respectiv grădinița „Sf. Filofteia” din Caransebeș, așezământul social-monahal Țara Almăjului”, precum și alte biserici din cuprinsul eparhiei.

La sectorul social-filantropic, misionar şi activităţi cu tineretul s-a aprobat calendarul și bugetul pentru activităţile social-filantropice şi a activităţile cu tinerii din luna decembrie 2013. De asemenea s-au purtat discuții cu privire la înființarea unei grădinițe confesionale în municipiul Reșița, urmând a se cerceta cadrul legal și bugetar pentru susținerea unui astfel de proiect.

Data: 4 decembrie 2013 • Vizualizări: 1173