Curs de formare la Centrul de tineret Moniom

Curs de formare la Centrul de tineret Moniom

Album foto
În perioada 6-8 august Centrul de tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Moniom găzduiește un curs de formare în contextul programului Erasmus+ al Comisiei Europene
Autor: Serviciul Social-Misionar
În perioada 6-8 august Centrul de tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Moniom găzduiește un curs de formare în contextul programului Erasmus+ al Comisiei Europene, adresat lucrătorilor de tineret, cadrelor didactice și altor categorii de persoane implicate în lucrul cu tinerii. Este vorba de cursul „Designul activităților de învățare în contextul programului Erasmus+”, susținut de formatori din cadrul Rețelei Naționale a Formatorilor pentru programul Erasmus+”, cu sprijinul Agenției Naționale de Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), organizat în parteneriat cu Asociația „Centrul de tineret Moniom” și Asociația „Ioan Popasu” a Episcopiei Caransebeșului.

Cursul a fost oferit gratuit și a reunit participanți din municipiul Reșița și din orașul Bocșa, dornici să cunoască și să aprofundeze metode și tehnici moderne de lucru cu tinerii. Este vorba de reprezentanți ai Centrului de tineret „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Moniom, ai Centrului de tineret Bocșa-Vasiova, dar și de cadre didactice de la diverse școli și organizații din municipiul Reșița.

Despre utilitatea unui astfel de curs pentru coordonatorii și voluntarii centrelor de tineret ale Episcopiei Caransebeșului, părintele Mihai Ciucur – coordonatorul Departamentului de tineret, a precizat că: „este o bună oportunitate de a cunoaște noi modalități de abordare, mai ales în contex non-formal, a activităților de învățare a tinerilor și copiilor. Învățarea de metode de învățare atractive și eficiente este o prioritate pentru noi, datorită specificului activităților desfășurate atât în cadrul centrelor de tineret, cât și în taberele și școlile de vară pe care le organizăm. Dorim, de asemenea, să cunoaștem oameni noi, profesioniști din alte domenii de activitate, cu care putem încheia parteneriate eficiente în scopul dezvoltării activităților noastre cu tinerii.”

Prezent la curs, coordonatorul Centrului de tineret Vasiova, pr. Doru Melinescu a subliniat: „am răspuns invitației de a participa la acest curs pentru că în lucrul cu tinerii este nevoie de perfecționare continuă, având în vedere că societatea este într-o continuă schimbare, iar participarea la acest curs de educație non-formală ne oferă noi metode de abordare a învățării eficiente”.

Pe parcursul celor trei zile cursanții și-au însușit noi cunoștințe despre învățarea în context formal, non-formal și informal, adaptată la diverse categorii de beneficiari. De asemenea, cursul a constituit un bun prilej pentru clarificarea unor noțiuni legate de scrierea și implementarea unor proiecte adresate tinerilor, în cadrul programului european Erasmus+. Nu în ultimul rând, cursul a oferit numeroase exemple practice de activități de învățare care pot fi utilizate în lucrul cu tinerii și copiii și de perfecționare a abilităților lucrătorilor de tineret și a cadrelor didactice.

„Cursul face parte din oferta de formare a Reţelei de Formatori a programului de finanţare Erasmus+, având ca scop sprijinirea beneficiarilor programului în planificarea şi derularea unor proiecte de calitate. Fiind vorba despre un program de învăţare, designul activităţilor de învăţare este un aspect deosebit de important pentru organizaţiile şi instituţiile care doresc să deruleze astfel de proiecte. Cursul găzduit de Centrul de tineret Moniom este o oportunitate pentru participanţi de a se familiariza cu tipurile de activităţi de învăţare eligibile, de a aprofunda aspecte legate de contexte de învăţare, variabile ale învăţării, structura, metode, facilitare, evaluare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării. Avem un grup de participanţi dornici să-şi dezvolte competenţele în acest sens şi pasionaţi de munca lor, fie că este vorba de lucrători de tineret, profesori din învăţământ teoretic sau de formare profesională. Dincolo de obiectivele de învăţare, schimbul de bune practici şi împărtăşirea experienţelor sunt aspecte care dau culoare acestor trei zile care ne dorim să fie pentru participanţi o experienţă de învăţare autentică şi durabilă”, a arătat Sorina Nihta, expert-formator în cadrul Reţelei Naţionale a Formatorilor pentru programul Erasmus+.

Data: 7 august 2015 • Vizualizări: 509