Dezbatere civică la Reşiţa

Dezbatere civică la Reşiţa
Cea mai mare platforma civică din România – Platforma „Împreună” – s-a reunit într-o primă dezbatere publică la sala „Lira” a Liceului de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa
Autor: Pr. Valentin Popovici
Sub coordonarea doamnei prof. dr. conf. univ. Lavinia Popp au fost prezenţi în sală elevi, părinţi, profesori, slujitori ai sfintelor altare sau alţi cetăţeni dornici de a-şi exprima opinia. Tema acestei consultări publice a fost „Variantele de Plan cadru propuse de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, din subordinea Ministerului Educaţiei”. Posibilele recomandări supuse spre dezbatere sunt următoarele:

- Se propune aprox. 5%-13% ore alocate disciplinelor opţionale faţă de 2%-3% cât conţine planul cadru în vigoare
- Propune modificări mai ample faţă de actualele planuri-cadru de învăţământ aflate în vigoare, prin alocarea unui număr de ore diferit pe arii/discipline.
- Se reduce numărul de ore alocate unor discipline (ex. Limba străină nr. 2 sau Fizica)
- Disciplinelor opţionale li-i se alocă un număr mai mare de ore, aprox. 10%-13%
- Reduce cu aprox.30-35% numărul de ore din trunchiul comun şi din curriculum-ul diferenţiat (ore specifice profilului vocaţional al liceului) şi alocă aprox. 39% disciplinelor opţionale.

Variantele prezentate au stârnit discuţii şi opinii intense ajungându-se la numeroase concluzii din partea invitaţiilor. Între acestea remarcăm: „învăţământul românesc ar trebui reformat la toate ciclurile sale: primar, gimnazial şi liceal şi păstrat tot ceea ce a fost bun pentru că în decursul timpului a format elite şi a dat oameni de seamă”; „nu ar trebui să se copieze sisteme de învăţământ din alte ţări care nu se potrivesc pentru că astfel s-ar ajunge la o întârziere a reformei şcolare sau chiar un eşec colectiv”; „definirea exactă a ceea ce înseamnă materii opţionale pentru a nu se infiltra anumite neclarităţi ce pot aduce daune mentalităţii noastre”. Aceste schimbări iau în calcul faptul că sistemul de învăţământ în general se desfăşoară într-un mediu tot mai globalizat aflat în continuă schimbare şi definit prin creşterea şi educarea talentelor pentru a răspunde mereu la solicitările apărute în procesul său de formare la care va trebui să răspundă cu măsuri educaţionale potrivite.

Astfel Platforma „Împreună” alături de „Coaliţia pentru familie” şi „Comitetul Național de Iniţiativă” continuă să militeze pentru apărarea drepturilor de familie, a dreptului la educaţie şi doreşte ca normalitatea să fie regula societăţii în care trăim cu toţii.

Data: 25 ianuarie 2018 • Vizualizări: 285