Duminica Ortodoxiei la Caransebeș

Duminica Ortodoxiei la Caransebeș

Album foto
În Duminica Ortodoxiei, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș
Autor: Serviciul Prezidial
Duminica Ortodoxiei a fost sărbătorită în mod deosebit la Caransebeş. Sărbătoarea a început printr-o procesiune de la paraclisul episcopal „Sf. Împ. Constantin şi Elena” din incinta Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” la catedrala episcopală. Alături de soborul slujitor, au participat elevi seminarişti, copii şi tineri din centrele de tineret ale episcopiei din Reşiţa, Bocşa, Oraviţa şi Moldova Nouă, cu toţii purtând în mâini icoane.

În continuare, Preasfinţitul Lucian, Episcopul Caransebeşului a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, la Catedrala episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş. La Sfânta Liturghie au participat numeroşi credincioşi, mulţi dintre aceştia împărtăşindu-se cu Sfintele Taine. De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Caransebeşului a hirotonit întru preot pe diaconul Mihăiţă Dicu şi în treapta diaconiei pe tânărul teolog Ioan Goloșie, amândoi urmând să slujească în parohii vacante din cuprinsul eparhiei.

Din încredinţarea ierarhului, părintele arhimandrit Constantin Timiş, vicar eparhial, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, îndemnând credincioşii să sprijine activitatea Bisericii Ortodoxe Române prin susţinerea colectei pentru Fondul Central Misionar.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Lucian a vorbit credincioşilor prezenţi despre importanţa statorniciei în dreapta credinţă, pe care o dobândim având ca mijlocitori pe Sfinţii Părinţi şi împlinind tot ceea ce aceştia au hotărât la Sinoadele ecumenice: „Prin procesiunea cu sfintele icoane, având alături elevii seminariști și tinerii de la centrele noastre de tineret, a arătat ierarhul caransebeşean, am sărbătorit şi la Caransebeş, Duminica dreptei credințe. Urmând învăţăturii Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al VII-lea ecumenic, din anul 787 şi de la Sinodul din Constantinopol, din anul 843, care au statornicit ca prima duminică a Postului Mare să fie închinată dreptei credinţe şi biruinţei ortodoxiei asupra tuturor ereziilor, în această sfântă zi, mai mult decât oricând, arătăm cinstire şi sfintelor icoane. Biruinţa ortodoxiei din primul mileniu creştin se datorează mai ales vieţii, lucrării şi învăţăturii primilor creştini, dar şi a Sfinţilor Părinţi de la Sinoadele ecumenice, care ne vor rămâne pentru totdeauna modele autentice de urmat. Pentru adevăraţii credincioşi ortodocşi, cinstirea sfintelor icoane, ferestre către Împărăţia lui Dumnezeu, se împleteşte cu preacinstirea Maicii Domnului, cu cinstirea sfinţilor care au bineplăcut lui Dumnezeu din veac, a sfintelor moaşte şi a sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci. Să rămânem şi noi, asemenea sfinţilor din vechime, statornici în credinţă şi mulţumitori lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale, cele bogate”.


Data: 10 martie 2014 • Vizualizări: 1277