Dumnezeu să-l odihnească în pace pe robul său, Părintele nostru Nicolae, Mitropolitul!

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe robul său, Părintele nostru Nicolae, Mitropolitul!
Mesaj de condoleanţe al Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, la trecerea în veşnicie a Înaltpreasfinţitului Părinte NICOLAE CORNEANU, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului
Autor: † Lucian, Episcopul Caransebeşului

Preasfinţia Voastră,
Onorat Consiliu eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei,Prin trecerea la cele veşnice a Părintelui nostru mitropolit Nicolae Corneanu, Mitropolia Banatului a suferit o grea pierdere. Născut în cetatea Caransebeşului şi format în duhul de rugăciune al Banatului de Munte, vrednicul Întâistătător al Bisericii lui Hristos a fost un model de slujire liturgică şi teologică pentru mulţi clerici, ierarhi şi preoţi.

În Episcopia Caransebeşului a fost întotdeauna considerat un adevărat părinte şi arhipăstor, înveşnicindu-şi numele prin bisericile pe care le-a târnosit vreme de 32 de ani (1962-1994) – cât a fost răspunzător de destinele spirituale ale preoților şi credincioşilor de aici –, prin harul sfânt al hirotoniei transmis păstorilor din comunităţile bănăţene, dar mai ales prin actul de reparaţie istorică ce s-a făcut în Biserica Ortodoxă Română prin reîntemeierea scaunului episcopal al Caransebeşului, în anul 1994.

Părintele nostru Nicolae a fost şi va rămâne în memoria noastră un îndrumător sufletesc, un mitropolit cărturar şi un luptător pentru credinţa în Dumnezeu. Plecarea sa din această viaţă a îndoliat toţi slujitorii sfintelor altare şi credincioşii Eparhiei Caransebeșului, care s-au alăturat în rugăciune cu cei ce-l pomenesc spre veşnică odihnă. Clopotele bisericilor freamătă şi ele în rugăciune şi ne amintesc de viaţa pământească şi de frumoasele realizări pe care le-a lăsat moştenire Bisericii şi Neamului mitropolitul Nicolae Corneanu. Suntem încredinţaţi că prin iubirea lui Hristos, sufletul său va ajunge în veşnicia cea nestricăcioasă.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe robul Său, Părintele nostru Nicolae, mitropolitul!

† Lucian,
Episcopul CaransebeşuluiData: 29 septembrie 2014 • Vizualizări: 841