Examen de Capacitate preoţească în Episcopia Caransebeşului

Examen de Capacitate preoţească în Episcopia Caransebeşului
Joi, 21 mai 2010 a avut loc la Caransebeş examenul de capacitate preoţească, organizat de Episcopia Caransebeşului
Autor: Serviciul Prezidial
Joi, 21 mai 2010 a avut loc la Caransebeş examenul de capacitate preoţească, organizat de Episcopia Caransebeşului pentru absolvenţii Facultăţii de Teologie, în vederea obţinerii titularizării pentru a putea ocupa un post clerical în Eparhie.

Probele scrise s-au desfăşurat de dimineaţă la Facultatea de Teologie din Caransebeş, iar subiectele au fost elaborate potrivit normelor metodologice în vigoare de către cadre didactice de la Facultatea de Teologie din Caransebeş. Examenul scris a constat din tratarea unui subiect din Istoria Bisericii Ortodoxe Române / Istoria Bisericească Universală şi Teologie Dogmatică / Morală creştină.

Probele orale s-au desfăşurat, în a doua parte a zilei, la Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş, unde în prezenţa comisiei aprobate de Permanenţa Consiliului Eparhial au susţinut probele practice la disciplinele: Exegeza Noului Testament, Catehetică, Omiletică, Legislaţie şi administraţie parohială, Liturgică, Tipic şi Cântare bisericească.

Probele scrise au constat din tratarea unui subiect din Istoria Bisericii Ortodoxe Române / Istoria Bisericească Universală şi Teologie Dogmatică / Morală creştină. Examenul oral a constat din următoarele probe: Exegeza Noului Testament, Catehetică, Omiletică, Legislaţie şi administraţie parohială, Liturgică, Tipic şi Cântare bisericească.La examen s-au prezentat 18 candidaţi.

Comisia de examinare a fost prezidată de Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului. Profesorii examinatori au fost pr. Prof. Pavel Marcu-vicar eparhial, pr. Prof. Constantin Train, arhid. prof. Vicenţiu Românu, pr.prof. Alin Câmpean-consilier bisericesc, pr. prof. Daniel Alic-consilier cultural.

Examenul de capacitate preoţească este valabil timp de un an de zile. Media generală de titularizare rezultă din: media examenului de bacalaureat / licenţa, media de atestare a competentelor profesionale/ media anilor de studiu din facultate şi media examenului de capacitate preoţească.

Candidaţii care nu au promovat examenul de capacitate preoţeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea următoare, în aceleaşi condiţii amintite mai sus. Media de promovare a examenului de capacitate este minimum 7 (şapte).

Data: 20 mai 2010 • Vizualizări: 2114