Examen de capacitate preoţească la Caransebeş

Examen de capacitate preoţească la Caransebeş
În data de 11 iulie a.c., Episcopia Caransebeşului, în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a organizat examenul de capacitate preoţească pentru absolvenţii de teologie din cadrul Episcopiei Caransebeşului care doresc să ocupe un post clerical în cadrul eparhiei
Autor: Serviciul prezidial
În data de 11 iulie a.c., Episcopia Caransebeşului, în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a organizat examenul de capacitate preoţească după exigenţele metodologice aprobate de către Sfântul Sinod pentru absolvenţii de teologie din cadrul Episcopiei Caransebeşului care doresc să ocupe un post clerical în cadrul eparhiei.

Examenul a debutat cu susţinerea examenului scris la sediul Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu ” din Caransebeş după care la orele prânzului a avut proba practică. S-au organizat două comisii de examinare, respectiv o comisie care a evaluat cunoştiinţele absolvenţilor privitoare la administraţie şi legislaţie bisericească şi catehetică, iar a doua comisie a evaluat cunoştiinţele absolvenţilor referitoare la disciplina liturgică, tipic, cântare bisericească şi omiletică. La examenul de capacitate preoţească s-au înscris 13 candidaţi licenţiaţi în Teologie, iar doar 11 candidaţi au promovat examenul.

Părintele protosinghel Casian Ruşeţ, secretar eparhial şi membru în comisia de examinare ne-a mărturisit: „Am constatat faptul că susţinerea acestui examen de capacitate preoţească este foarte util şi benefic pentru Centrul Eparhial întrucât reflectă modalitatea în care au asimilat cunoştiinţele teologice absolvenţii de studii teologice care doresc să ocupe un post clerical în cadrul Episcopiei Caransebeşului. Prin acest mod se realizează şi o departajare a absolvenţilor care devin candidaţi pentru parohiile din eparhia noastră, iar Permanenţa Consiliului Eparhial ia act de rezultatul examenului de capacitate preoţească şi procedează ca atare în vederea numirii acestora la parohii. De asemenea, pentru cei care nu au reuşit să promoveze examenul de capacitate preoţească sau nu s-au prezentat, se va organiza în toamnă o a doua sesiune”.

Tot ieri a avut loc examenul pentru ocuparea postului de preot paroh la parohia „Naşterea Maicii Domnului” – Bocşa Vasiova din protopopiatul Reşiţa, post rămaas vacant prin pensionarea părintelui iconom stavrofor Ioan Vâşcu. Examul a constat în susţinerea unei probe liturgice practice, slujirea Sfintei Liturghii la catedrala episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” după care a urmat susţinerea probei scrise la sediul Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu”. La examen s-au înscris 5 candidaţi, iar la susţinerea probelor s-au prezentat numai 4 candidaţi. Comisia de examinare a fost formată din membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi prezidată de către Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian. În urma susţinerii probelor, părintele Doru Melinescu de la parohia Dognecea, protopopiatul Reşiţa, a obţinut media cea mai mare, urmând ca examenul să fie validat în şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial din data de 12 iulie, potrivit rânduielilor statutare.


Rezultatele examenului de capacitate si ale concursului pentru parohia Bocsa Vasiova, 11 iulie 2011


Data: 13 iulie 2011 • Vizualizări: 1340