Examen de titularizare (capacitate) preoţească în Episcopia Caransebeşului

Examen de titularizare (capacitate) preoţească în Episcopia Caransebeşului
Episcopia Caransebeşului anunţă organizarea unei noi sesiuni în vederea obţinerii certificatului de titularizare (capacitate) preoţească.
Autor: << Serviciul Administrativ-Bisericesc >>
Episcopia Caransebeşului îi anunţă pe toţi cei interesaţi că joi, 21 octombrie, va avea loc o nouă sesiune de examinare în vederea obţinerii certificatului de titularizare (capacitate) preoţească pentru teologii licenţiaţi în Teologie, dornici să intre în cler.

Probele scrise (Dogmatică şi Morală; Administraţie Bisericească) vor avea loc între orele 9-12 în incinta Facultăţii de Teologie din Caransebeş, iar probele orale (Omiletică, Catehetică, Liturgică, Tipic, Cântare şi Legislaţie) vor avea loc începând cu orele 13.00 în incinta Seminarului Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş. Subiectele de examinare sunt afişate la sediul Centrului Eparhial din Caransebeş, dar şi la cele patru protopopiate din eparhie.

Cei doritori pot depune dosarul de înscriere la examen la Centrul Eparhial, Serviciul Administrativ-Bisericesc, până vineri, 15 octombrie 2010.

Dosarul va cuprinde: cerere de înscriere la examen, un Curriculum Vitae, fotocopii nelegalizate după: diploma de bacalaureat, atestatul profesional (după caz), diploma de licenţă (sau adeverinţă eliberată de Secretariatul Facultăţii cu media anilor de studii şi a examenului de licenţă), diploma de master (după caz), foaia matricolă şi C.I.

Amintim că media examenului de titularizare (capacitate) preoţească este luată în considerare la concursul de dosare pentru numirea într-o parohie a debutanţilor.

Valabilitatea acestui examen de titularizare, ca şi a celor precedente, este de un an.

Data: 30 septembrie 2010 • Vizualizări: 1459