Forul executiv al Episcopiei Caransebeşului întrunit în ședință ordinară

Forul executiv al Episcopiei Caransebeşului întrunit în ședință ordinară
La Centrul Eparhial din Caransebeș s-a desfășurat marți, 11 octombrie, ședința ordinară a Consiliului Eparhial
Autor: Serviciul Prezidial
Toate activitățile și proiectele pentru perioada care urmează a sectoarelor Episcopiei Caransebeșului, au fost dezbătute în ședința ordinară a Consiliului Eparhial, ce s-a desfășurat marți, 11 octombrie. Problemele curente ale secţiilor administrativ-bisericesc, economic, cultural și social-misionar au fost discutate de către membrii forului executiv al Eparhiei, pentru buna funcționare și totodată dinamizare a tuturor acțiunilor desfășurate de fiecare sector în parte. Întrunirea a avut loc la Centrul eparhial din Caransebeș sub președinția Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Ordinea de zi a cuprins pentru sectorul administrativ-bisericesc situația personalului clerical în eparhie: angajări, numiri și încetări de activitate în perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2016, precum și reevaluarea gradelor unor unități parohiale care solicită aceasta. Pentru sectorul cultural și învățământ s-au prezentat acțiunile privind ajutorul pe care parohiile din eparhia Caransebeșului l-au oferit unităților școlare, care funcționează pe teritoriul Episcopiei și situația învățământului teologic din Episcopia Caransebeșului la începutul anului școlar 2016-2017.

A fost de asemenea expusă în cadrul ședinței și darea de seamă asupra activității economice, lucrări de construcție la centrul eparhial, catedrala episcopală și șantierele din eparhie. Tot la sectorul economic s-a discutat și despre acțiunile necesare demarării unor proiecte cu finanțare europeană în cuprinsul Eparhiei, precum și valorificarea cât mai eficientă a terenurilor unităților parohiale.

Au fost deopotrivă și propuneri în cadrul Sectorului social-misionar, filantropic și activități cu tineretul cu privire la înființarea unei cantine sociale în comuna Teregova, totodată propunându-se și organizarea a unei reuniuni a tinerilor ortodocși din Banatul de Munte și delegații din alte eparhii, pentru perioada 17-20 iulie 2017.

„Ședința de astăzi a fost un bun prilej pentru a lua act și pentru a ratifica o parte din hotărârile Permanenței Consiliului Eparhial, care au avut nevoie de ratificare în acest for executiv al Bisericii noastre. Amintim că s-au adoptat mai multe decizii cu privire la numirea și transferarea clerului și s-a analizat schimbarea gradelor unor parohii, respectiv diminuarea gradelor, având în vedere procesul masiv de depopulare a satelor din județul Caraș-Severin. În egală măsură membrii Consiliului eparhial au făcut propuneri pentru dinamizarea vieții și activității eparhiei noastre, având în vedere aprobarea unor proiecte cu privire la valorificarea terenurilor din proprietatea parohiilor, atât prin arendarea lor, cât și prin accesarea de fonduri europene”, a subliniat părintele arhim. Casian Rușeț, secretar eparhial al Episcopiei Caransebeșului.

În cadrul ședinței de lucru s-au dezbătut de asemenea diferite aspecte pe care parohiile le întâlnesc în viața administrativ-economică și care trebuie aprobate de către Consiliul eparhial, pentru a putea fi puse în aplicare de fiecare unitate bisericească.

Data: 12 octombrie 2016 • Vizualizări: 1396