Implicare pentru dezvoltarea comunităţii rurale

Implicare pentru dezvoltarea comunităţii rurale
În perioada 31 octombrie-01 noiembrie a.c. a avut loc la Palatul Patriarhal al Patriarhiei Române, în Sala ”Conventus”, conferința "Renaşterea spiritului de întrajutorare şi solidaritate - către o dezvoltare rurală durabilă", organizată de Patriarhia Română şi Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală
Autor: Pr. Raul But
L aceasta întâlnire au participat doamna Viviana Vasile, Team Leader al RNDR, doamna Mădălina Vijiac, expert US RDNR, domnul Ovidiu Hurduzeu, scriitor și analist social, doamna dr. Emilia Corbu, din partea Muzeului Județean de Istorie Ialomița, domnul Alexandru Ciolan, din partea Ligii distributiste române ”Ion Mihalache”, și câte doi reprezentanți ai eparhiilor din Patriarhia Română. Episcopia noastră a fost reprezentată de către domnul Cosmin Heghediș și părintele Raul Vasile But din Parohia Mâtnicu Mare.

În cadrul acestei conferințe s-a evidențiat dorința Bisericii Ortodoxe Române, membră a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, de a se implica nu numai în viața spirituală a credincioșilor săi, ci și de a oferi sprijin pentru ajutorarea materială a comunităților rurale, printr-o soluție viabilă, prin care membri acestor comunități să poată beneficia mai ușor de fonduri europene, dar și să înțeleagă că mai înainte de a ne ajuta alții, trebuie să ne ajutăm noi înșine. Acest deziderat este începutul unei atât de necesare renașteri spirituale și materiale a neamului nostru.

Și cum ”veșnicia s-a născut la sat”(Lucian Blaga), satul românesc trebuie să fie punctul de plecare spre o astfel de renaștere, întru înveșnicirea valorilor spirituale și morale ale acestui neam, fereastra prin care putem privi atât spre trecut cât și spre viitor, unde preceptele credinței sunt valori nepieritoare, păstrate încă în tainița sufletelor. Din aceste precepte-fundament ale credinței noastre, s-au născut inițiative menite să deschidă ochii românilor spre cer, să-i ajute pe acestea a înțelege că nu este posibilă renașterea acolo unde nu există dragoste, unde nu există bunătate, hărnicie, respect, bunăcuviință.


Din această cauză, Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală a dorit implicarea Bisericii în acest proiect, considerând, pe bună dreptate, că Biserica a fost și este păstrătoare valorilor veșnice ce cheamă la înveșnicire, locul unde românul a primit dintru început Lumină, forța Neamului Românesc ce are datoria sfântă să poarte de grijă fiilor săi.

Programul primei zile de conferință a început cu prezentarea agendei de lucru și a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din România, făcută de doamna Viviana Vasile, Team Leader al aceste instituții. Apoi, a rostit cuvântul de binecuvântare al Prea Fericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Dl. George Grigoriță, Consilier Patriarhal.

După prezentarea fiecărui participant, domnul Ovidiu Hurduzeu a rostit un emoționant cuvânt despre renașterea spiritului de cooperare și solidaritate în satul românesc, evidențiind importanța satului într-o societate sănătoasă. Doamna Dr.Emilia Corbu, istoric din partea Muzeului de Istorie Ialomița a prezentat istoria cooperației românești, definiție pervertită aproape iremediabil în perioada comunistă, iar domnul Alexandru Ciolan a făcut o prezentare punctuală a cooperației în Europa. După vizionarea de filme despre primele cooperative românești, spre finalul zilei, participanții au fost invitați să viziteze gospodăria anexă a Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor din șoseaua Olteniței, spre a vedea concret modul prin care Patriarhia Română a dezvoltat din fonduri proprii o gospodărie ce asigură fructe și legume sănătoase asistaților sociali cuprinși în programele sociale ale Patriarhiei, studenților Facultății de Teologie ”Justinian Patriarhul” din București și angajaților Patriarhiei.

Cea dea doua zi a început cu ateliere de lucru în cadrul cărora fiecare participant a fost invitat să prezinte modul în care vede dezvoltarea comunităților rurale prin renașterea spiritului de întrajutorare și solidaritate, și dezvoltarea concretă în cadrul Episcopiei pe care o reprezintă a acestor proiecte.
Despre un parteneriat de viitor între Biserica Ortodoxă Română și Grupurile de Acțiune Locală din România a vorbit apoi doamna Mădălina Vijiac, expert US RNDR.

În încheierea lucrărilor acestei conferințe, a avut loc întâlnirea participanților cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care i-a binecuvântat și i-a felicitat pe participanţii la conferinţă - reprezentanţi ai fiecărei eparhii din ţară, specialişti şi experţi în domeniul dezvoltării teritoriale - pentru eforturile de a ridica nivelul de trai în comunităţile din mediul rural prin programe de dezvoltare a cooperaţiei între gospodăriile ţărăneşti pentru a fi eligibile în accesarea finanţărilor europene.

De asemenea, i-a îndemnat pe participanți să ducă mesajul acesta al întrajutorării în fiecare eparhie, astfel încât, la nivel local să se concretizeze dezvoltarea de cooperative ce au ca scop ajutorarea comunităților rurale.

Data: 7 noiembrie 2012 • Vizualizări: 865